لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (9)
تالیف (2)
ترجمه (25)
تهران (25)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خاستگاه سرمایه‌داری از چشم‌اندازی گسترده‌تر
نويسنده:الن‌میکسینز وود ؛ مترجم:حسن مرتضوی - ثالث - دیویی: 330.122 - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 250000 ریال - 8 -124-405-600-978 انتخاب
2- ذهن و بازار: جایگاه سرمایه‌داری در تفکر اروپای مدرن
نويسنده:سوزان سانتگ ؛ نويسنده:جری‌زد مولر ؛ مترجم:مهدی نصراله‌زاده - بیدگل - دیویی: 330.122 - 742 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 480000 ریال - 2 -27-7806-600-978 انتخاب
3- شهری‌شدن سرمایه: چرخه‌ی دوم انباشت سرمایه در تولید محیط مصنوع
نويسنده:دیوید هاروی ؛ مترجم:عارف اقوامی‌مقدم - نشر اختران - دیویی: 307.76 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 49000 ریال - 3 -62-8897-964-978 انتخاب
4- مطالعاتی در زاد و رشد سرمایه‌داری
نويسنده:موریس داب ؛ مترجم:حبیب‌الله تیموری - نشر نی - دیویی: 330.122 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 24000 ریال - 5 -502-312-964 انتخاب
5- ذهن و بازار: جایگاه سرمایه داری در تفکر اروپای مدرن
نويسنده:جری‌زد مولر ؛ مترجم:مهدی نصراله‌زاده - بیدگل - دیویی: 330.122 - 744 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 480000 ریال - 2 -27-7806-600-978 انتخاب
6- امپراتوری سرمایه
نويسنده:الن‌میکسینز وود ؛ مترجم:حسن مرتضوی - نشر نیکا - دیویی: 330.122 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 40000 ریال - 4 -79-5836-964 انتخاب
7- نیروهای کار: جنبش‌های کارگری و جهانی‌سازی از 1870
نويسنده:بورلی سیلور ؛ مترجم:سپهدار منصوری ؛ ويراستار:آذر پارسا - ژرف - دیویی: 331.88 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 220000 ریال - 2 -72-8925-964-978 انتخاب
8- هواهای نفسانی و منافع: استدلال‌های سیاسی به طرفداری از سرمایه‌داری پیش از اوج‌گیری
نويسنده:آلبرت هیرشمن ؛ مترجم:محمد مالجو - شیرازه - دیویی: 330.122 - 150 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 10000 ریال - 5 -70-6578-964 انتخاب
9- سرمایه‌داری؛ خیزش، خیانات، خدمات
نويسنده:نادر مهرگان ؛ نويسنده:مهدی کرامت‌فر - نور علم - دیویی: 330.122 - 274 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 150000 ریال - 2 -136-169-600-978 انتخاب
10- بازآفرینی بازار: تاریخ طبیعی بازارها
نويسنده:جان مک‌میلان ؛ مترجم:زهرا کریمی ؛ مترجم:ساعده عزیزی‌ثالث - نی - دیویی: 330.122 - 444 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 460000 ریال - 6 -614-185-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3