لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (34)
تالیف (64)
ترجمه (2)
تهران (48)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (66) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سرودهای انقلاب اسلامی
- پیام آزادی - دیویی: 8fa1.62 - 160 صفحه - جلد 2 - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 1000 نسخه - 140 ریال - انتخاب
2- برگزیده‌ای از نوحه‌ها و سرودهای انقلاب اسلامی
نويسنده:گ اردون‌افشار - افشار - دیویی: 8fa1.620831 - 64 صفحه - جیبی - چاپ 2 سال 1362 - 5000 نسخه - 80 ریال - انتخاب
3- تصنیفها، ترانه‌ها و سرودهای ایران زمین: 449 اثر برگزیده (با ویرایش و بازبینی ریشه‌ای)
به‌اهتمام:سعید مشکین‌قلم - نقش هستی،خانه سبز - دیویی: 8fa1.04 - 576 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 2 سال 1383 - 5000 نسخه - 38000 ریال - 0 -5-91131-964 انتخاب
4- تصنیفها، ترانه‌ها و سرودهای ایران زمین: 449 اثر برگزیده (با ویرایش و بازبینی ریشه‌ای)
به‌اهتمام:سعید مشکین‌قلم - نقش هستی،خانه سبز - دیویی: 8fa1.04 - 576 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1386 - 5500 نسخه - 52000 ریال - 0 -5-91131-964 انتخاب
5- سرودهای انقلاب اسلامی
- پیام آزادی - دیویی: 8fa1.62 - 160 صفحه - جلد 2 - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 1000 نسخه - 140 ریال - انتخاب
6- مجموعه‌ای از سرودهای انقلابی: سرودهایی از مائوهوشی مینه و ...
- معلمان پیشگام - دیویی: 782.421599 - 69 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1358 - 45 ریال - انتخاب
7- موسیقی حماسی و انقلابی ایران: با رویکرد به موسیقی حماسی و انقلابی بعد از قاجار
- نشر شهر - دیویی: 8fa1.620831 - 96 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 22000 ریال - 3 -287-238-964-978 انتخاب
8- نامه ایران: مجموعه مقاله‌ها، سروده‌ها و مطالب ایران‌شناسی
به‌اهتمام:محمدحمید یزدان‌پرست‌لاریجانی - اطلاعات - دیویی: 955.0072 - 1160 صفحه - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2100 نسخه - 110000 ریال - 5 -764-423-964-978 انتخاب
9- گل‌واژه‌های کوهسار: مجموعه سرودهای کوهستان
گردآورنده:رسول زندی - خدمات فرهنگی کرمان - دیویی: 8fa1.05162 - 168 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 0 -7-90557-964 انتخاب
10- سرودهای انقلاب اسلامی فارسی و ترکی
گردآورنده:تقی محمدی - موسسه انتشارات تلاش - دیویی: 894.3611 - 208 صفحه - جیبی - چاپ 3 سال 1364 - 5000 نسخه - 125 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7