لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(56)
چاپ مجدد (52)
تالیف (97)
ترجمه (11)
تهران (69)
شهرستان (39)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (108) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 50 نوع سالاد و سس
نويسنده:پریا گوهریان - هانی - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 11 سال 1383 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 8 -4-91874-964 انتخاب
2- آشپزی با سس و سالاد
نويسنده:مهدی فیض‌آبادی‌فراهانی - ارمگان - 32 صفحه - جلد 2 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 3000 ریال - 6 -8-92259-964 انتخاب
3- پنجاه نوع سس
گردآورنده:پریا گوهریان - هانی - 56 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 7 -03-5858-600-978 انتخاب
4- پنجاه نوع سالاد سرد
نويسنده:پریا گوهریان - هانی - 56 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 1000 نسخه - 30000 ریال - انتخاب
5- 50 نوع سالاد و سس
نويسنده:پریا گوهریان - هانی - 72 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 13 سال 1384 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 8 -4-91874-964 انتخاب
6- 50 نوع سالاد و سس
نويسنده:پریا گوهریان - هانی - 72 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 18 سال 1387 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 8 -4-91874-964 انتخاب
7- سالادها
نويسنده:امیر کاشفی‌موحد - کابلو - 74 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 0 -7-97683-600-978 انتخاب
8- غذاهای بدون گوشت، سالادها و سس‌ها
نويسنده:هستی مشرقی - یسنا - 144 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 2 -07-7929-964 انتخاب
9- سالاد و سس
نويسنده:علی محمدی ؛ مصحح:علی‌اصغر کاظمی - ابتکار دانش،گنج عرفان - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 1 -093-111-600-978 انتخاب
10- انواع سس
نويسنده:گلسا براتی - مژگان - 68 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 35000 ریال - 5 -30-5561-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11