لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(55)
چاپ مجدد (52)
تالیف (96)
ترجمه (11)
تهران (69)
شهرستان (38)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (107) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آشپزی با سس و سالاد
نويسنده:مهدی فیض‌آبادی‌فراهانی - ارمگان - 32 صفحه - جلد 1 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 8 -7-92259-964 انتخاب
2- پنجاه نوع سس
گردآورنده:پریا گوهریان - هانی - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 7 -03-5858-600-978 انتخاب
3- سس‌های خوشمزه
نويسنده:مریم حسن‌بیگی - اکباتان - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 300 نسخه - 10000 ریال - 2 -67-5788-964-978 انتخاب
4- 50 نوع سالاد و سس
نويسنده:پریا گوهریان - هانی - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1380 - 10000 نسخه - 2500 ریال - 8 -4-91874-964 انتخاب
5- آشپزی با سس و سالاد
نويسنده:مهدی فیض‌آبادی‌فراهانی - ارمگان - 32 صفحه - جلد 2 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 3000 ریال - 6 -8-92259-964 انتخاب
6- آشپزی با سس و سالاد
نويسنده:مهدی فیض‌آبادی‌فراهانی - ارمگان - 32 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1000 نسخه - 8000 ریال - 6 -8-92259-964 انتخاب
7- پنجاه نوع سالاد گرم
نويسنده:پریا گوهریان - هانی - 56 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 3 -01-5858-600-978 انتخاب
8- انواع سس‌های گیاهی
نويسنده:مریم حسن‌بیگی - اکباتان - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 300 نسخه - 10000 ریال - 8 -65-5788-964-978 انتخاب
9- 50 نوع ژله و دسر
نويسنده:پریا گوهریان - هانی - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1380 - 10000 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
10- سالاد و سس
نويسنده:علی محمدی ؛ مصحح:علی‌اصغر کاظمی - ابتکار دانش،گنج عرفان - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 1 -093-111-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11