لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(447)
چاپ مجدد (243)
تالیف (569)
ترجمه (121)
تهران (497)
شهرستان (193)
كودك و نوجوان (10)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (690) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گرمابه‌های ایران در آینه سفرنامه‌ها
نويسنده:محسن طبسی - سخن گستر - دیویی: 391.64 - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 9 -987-477-964-978 انتخاب
2- خسی در میقات
نويسنده:جلال آل‌احمد ؛ ويراستار:رضا علی‌محمدی - آرایه نگار - دیویی: 915.380453 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 140000 ریال - 3 -6-96792-600-978 انتخاب
3- دوازده روز: در کوهساران بختیاری، جنوب غربی ایران
نويسنده:ویکتوریامری سکویل‌وست ؛ مترجم:مهران توکلی - نشر نی - دیویی: 955.082042 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 9500 ریال - 4 -573-312-964 انتخاب
4- تا قاف عشق
نويسنده:محبوبه یعقوبی‌گلوردی - میراث ماندگار - دیویی: 915.67042 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 7 -29-2959-964-978 انتخاب
5- سفرنامه زیارتی
نويسنده:آسیه نعمتی‌رحیم‌آبادی - حرف‌نو - دیویی: 297.76 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 30000 ریال - 2 -101-112-600-978 انتخاب
6- ایران و من: خاطره‌ها و یادداشت‌های ئه‌‌ایجی اینووه ژاپنی
نويسنده:ایجی اینووه ؛ مترجم:هاشم رجب‌زاده ؛ مترجم:توشیمی ایتو - دفتر پژوهشهای فرهنگی،مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدنها - دیویی: 955.0822042 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1500 نسخه - 39000 ریال - 6 -026-379-964 انتخاب
7- سفرنامه ناصرالدین شاه به خراسان (سفر دوم)
نويسنده: ناصرالدین‌قاجار، شاه‌ایران ؛ به‌اهتمام:فرشاد ابریشیمی - خانه تاریخ و تصویر ابریشمی - دیویی: 955.0745042 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 3 -029-354-600-978 انتخاب
8- هر که طاووس خواهد!: سفر به کشور هند
گردآورنده:سعید وزیری - کوشش پاینده - دیویی: 915.40452 - 306 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 185000 ریال - 6 -26-7870-600-978 انتخاب
9- سفرنامه نایب الصدر شیرازی
نويسنده:محمدمعصوم‌بن‌زین‌العابدین معصوم‌علیشاه - بابک - دیویی: 915.04 - 324 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1362 - 2000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
10- روزنامه خاطرات ناصرالدین‌شاه در سفر سوم فرنگستان کتاب دوم
گردآورنده:محمداسماعیل رضوانی ؛ گردآورنده:فاطمه قاضیها - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،سازمان اسناد و مدارک ملی ایران - دیویی: 955.0745 - 466 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1371 - 5400 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 69