لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(74)
چاپ مجدد (38)
تالیف (71)
ترجمه (41)
تهران (72)
شهرستان (40)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (112) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درمانهای معجزه‌گر: آب‌درمانی، هیدروتراپی، ماساژ درمانی
نويسنده:خدیجه عبادی‌زال ؛ مصحح:علیرضا ملایی - آفتاب البرز - 100 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 300 نسخه - 40000 ریال - 4 -1-92590-600-978 انتخاب
2- خاصیت و محل شناسایی آب‌های شفابخش معدنی کشور شامل: آب‌ها و چشمه‌های معدنی ایران - حمام‌درمانی، آفتاب‌درمانی و آب‌میوه درمانی
نويسنده:کاظم کیانی - زرقلم - 400 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 8 -15-2979-964-978 انتخاب
3- آب درمانی
نويسنده:اسداﷲ ابراهیم‌کنی - فرناس - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 200 نسخه - 15000 ریال - 0 -02-6851-600-978 انتخاب
4- روزه روش نوین برای درمان بیماریها: آب‌درمانی
نويسنده:آلکسی سوورین ؛ مترجم:محمدجعفر امامی ؛ مقدمه:ناصر مکارم‌شیرازی - دارالکتب الاسلامیه - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1375 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 3 -031-440-964 انتخاب
5- خاصیت و محل شناسایی آب‌های شفابخش معدنی کشور شامل: آب‌ها و چشمه‌های معدنی ایران - حمام‌درمانی، آفتاب‌درمانی و آب‌میوه درمانی
نويسنده:کاظم کیانی - آذربیان - 306 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 5 -14-7665-600-978 انتخاب
6- آب‌درمانی (هیدروپاتی) پیشگیری و درمان بیماری‌ها با آب
نويسنده: کولکارنی ؛ مترجم:حمیدرضا ورمزیار - نسل نواندیش - 278 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 2000 نسخه - 28000 ریال - 0 -76-5885-964 انتخاب
7- هیدروتراپی: آب‌درمانی
نويسنده:هنگامه نیک‌جوی - قلم علم - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 9 -40-8804-964-978 انتخاب
8- معجزه آب: خودآموز آب‌درمانی
نويسنده:احمد یوسفیان - سولدوزبایجان - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 5 -23-7388-600-978 انتخاب
9- در آغوش شفابخش طبیعت (نگاهی علمی به آب درمانی و ماساژ درمانی)
نويسنده:حسین ستاورز ؛ نويسنده:میترا قاسمی ؛ نويسنده:آرمین ذوقی - آراه - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 9 -21-8695-600-978 انتخاب
10- درمان اختلالات آب و الکترولیت‌ها
گردآورنده:حسین داهیفر - آهوان - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 13000 ریال - 964-90194-3-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12