لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (1)
تالیف (13)
ترجمه (0)
تهران (13)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سیمای شهری و جاذبه‌های گردشگری آبادان
نويسنده:محمود‌رضا شیرازی ؛ ويراستار:مهشید محمدعلی‌بیک - شرکت نرم‌افزاری افرندرایانه امین - دیویی: 955.5376 - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 180000 ریال - 2 -4-93538-600-978 انتخاب
2- تاریخ آبادان: ژئوفیزیک
نويسنده:سیدعارف موسوی - شمیم یاس ولایت - دیویی: 955.5376 - 742 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 6 -03-7468-600-978 انتخاب
3- تاریخ آبادان: سیاست و حکمرانان
نويسنده:سیدعارف موسوی - شمیم یاس ولایت - دیویی: 955.5376 - 862 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 3 -04-7468-600-978 انتخاب
4- تجدد آبادان و سنت‌های اصفهان
نويسنده:ابراهیم طغیانی - ابراهیم طغیانی - دیویی: 955.5376 - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 45000 ریال - 1 -7278-04-964-978 انتخاب
5- تاریخ آبادان: انقلاب، عهدنامه‌ها و نفت
نويسنده:سیدعارف موسوی - شمیم یاس ولایت - دیویی: 955.5376 - 756 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 0 -05-7468-600-978 انتخاب
6- سیمای شهری و جاذبه‌های گردشگری آبادان
نويسنده:محمود‌رضا شیرازی ؛ ويراستار:مهشید محمدعلی‌بیک - شرکت نرم‌افزاری افرندرایانه امین - دیویی: 955.5376 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 150000 ریال - 2 -4-93538-600-978 انتخاب
7- تاریخ آبادان: جنگ، شاخصه‌های فرهنگی
نويسنده:سیدعارف موسوی - شمیم یاس ولایت - دیویی: 955.5376 - 1092 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 7 -06-7468-600-978 انتخاب
8- آبادان خاک دامنگیر، خاک شورانگیز
نويسنده:علی فرخ‌مهر - عابد - دیویی: 955.5376 - 404 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 20000 ریال - 3 -018-364-964 انتخاب
9- آبادان
نويسنده:علی بحرانی‌پور - دفتر پژوهشهای فرهنگی - دیویی: 955.5376 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 50000 ریال - 2 -286-379-964-978 انتخاب
10- آبادان در نگاه هفتم
نويسنده:علی فرخ‌مهر - عابد - دیویی: 955.5376 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 36000 ریال - 5 -292-364-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2