لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(107)
چاپ مجدد (266)
تالیف (373)
ترجمه (0)
تهران (359)
شهرستان (14)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (373) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوره‌های سنتور ردیف استاد ابوالحسن صبا
به‌اهتمام:فرامرز پایور ؛ بازنويسي:پژمان آذرمینا - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789.74 - 192 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 22000 ریال - 3 -39-6409-964 انتخاب
2- یادگاران: چهل قطعه ترانه در دستگاه همایون و آواز بیات اصفهان برای سنتور
گردآورنده:پشنگ کامکار ؛ به‌اهتمام:مجتبی زمانی - هستان - دیویی: 789.164 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 11 سال 1393 - 110000 ریال - انتخاب
3- دوره سوم سنتور: ردیف استاد ابوالحسن صبا
نويسنده:ابوالحسن صبا ؛ به‌اهتمام:فرامرز پایور ؛ به‌اهتمام:داریوش صفوت - منتخب صبا - دیویی: 789.74 - 40 صفحه - رحلی - چاپ 1 سال 1365 - 250 ریال - انتخاب
4- دوره دوم سنتور: ردیف استاد ابوالحسن صبا
- منتخب صبا - دیویی: 789.74 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1377 - 5300 ریال - 4 -15-6317-964 انتخاب
5- شیوه سنتورنوازی
نويسنده:پشنگ کامکار - نشر هستان - دیویی: 789.74 - 120 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 64 سال 1396 - 260000 ریال - 6 -25-6965-964-978 انتخاب
6- شیوه سنتورنوازی
نويسنده:پشنگ کامکار - نشر هستان - دیویی: 789.74 - 120 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1379 - 11000 ریال - 3 -25-6965-964 انتخاب
7- گل‌آوا: قطعاتی برای سنتور
نويسنده:پرویز مشکاتیان ؛ گردآورنده:علیرضا جواهری - چکاد هنر - دیویی: 789.74 - 66 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 200000 ریال - 1 -12-802618-0-979 انتخاب
8- شیوه سنتورنوازی
نويسنده:پشنگ کامکار - نشر هوای ‌تازه - دیویی: 789.74 - 118 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 11 سال 1381 - 13000 ریال - 4 -11-7222-964 انتخاب
9- دوره‌های سنتور ردیف استاد ابوالحسن صبا
به‌اهتمام:فرامرز پایور ؛ بازنويسي:پژمان آذرمینا - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789.74 - 192 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1393 - 180000 ریال - انتخاب
10- موج: برای سنتور
تهيه كننده:پشنگ کامکار ؛ به‌اهتمام:مجتبی زمانی - نشر هستان - دیویی: 789.74 - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 35000 ریال - 7 -40-6965-9642 -9-9014512-M انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 38