لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (203)
تالیف (239)
ترجمه (0)
تهران (203)
شهرستان (36)
كودك و نوجوان (57)
كمك درسی و آموزشی (160)

تعداد یافت شده (239) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مهارت‌هایی برای زندگی: اول دبستان
نويسنده:ریحانه نیک‌پرور ؛ شاعر:مهری ماهوتی ؛ تصويرگر:بهرام شامی - سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری،هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 35 سال 1387 - 10000 نسخه - 8 -41-8909-964-978 انتخاب
2- مهارت‌هایی برای زندگی: کلاس پنجم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری،هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 39 سال 1388 - 15000 نسخه - 16500 ریال - 2 -43-8909-964-978 انتخاب
3- مهارت‌هایی برای زندگی: کلاس پنجم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری،هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 33 سال 1387 - 25000 نسخه - 2 -43-8909-964-978 انتخاب
4- مهارت‌های زندگی برای دانش‌آموزان دبستان برای اولی‌ها
نويسنده:سعید بی‌نیاز ؛ نويسنده:طیبه قادری ؛ تصويرگر:سام سلماسی - سرمشق - دیویی: 371.890955 - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 3000 نسخه - 175000 ریال - 4 -33-7263-600-978 انتخاب
5- کتاب کار دانش‌آموز: بهداشت محیط و خانواده: فنون و مهارتهای سالم زیستن (واحدهای پرورشی دوره متوسطه)
نويسنده:محمدجواد نصیری ؛ باهمكاري:منوچهر فضلی‌خانی ؛ باهمكاري:اصغر خالقی - موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب - دیویی: 371.890955 - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 5000 نسخه - 8 -72-6224-964-978 انتخاب
6- گام‌های پرورشی
نويسنده:عطیه غلامرضایی‌ساروی ؛ ويراستار:عاطفه غلامرضایی - روش روشن - دیویی: 371.890955 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 1 -31-6388-600-978 انتخاب
7- مهارت‌هایی برای زندگی
نويسنده:ربابه نوری‌قاسم‌آبادی ؛ نويسنده:کارینه طهماسیان ؛ نقاش:سارا ایروانی - هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 15000 نسخه - 22000 ریال - 3 -17-5743-600-978 انتخاب
8- راهنمای آموزش مهارت‌هایی برای زندگی: کتاب چهارم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی - هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 7 -22-5743-600-978 انتخاب
9- فرهنگ مطالعه و پژوهش: راهنمای معلم: ویژه دوره راهنمایی تحصیلی
نويسنده:افسانه سنه ؛ نويسنده:محرم آقازاده ؛ ويراستار:زهرا شهبازی - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 371.890955 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 15000 نسخه - 8 -051-348-964 انتخاب
10- مهارت‌هایی برای زندگی: کلاس چهارم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1385 - 5000 نسخه - 3 -42-8909-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 24