لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (213)
تالیف (249)
ترجمه (0)
تهران (213)
شهرستان (36)
كودك و نوجوان (65)
كمك درسی و آموزشی (162)

تعداد یافت شده (249) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مهارت‌هایی برای زندگی: کلاس پنجم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 22 سال 1385 - 5000 نسخه - 1 -43-8909-964 انتخاب
2- کتاب کار دانش‌آموز: مهارت‌های زندگی (واحدهای پرورشی دوره متوسطه)
نويسنده:فرهاد طارمیان ؛ نويسنده:ماه‌یار ماه‌جویی ؛ تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌مشاوره‌وبهداشت‌مدارس - موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب - دیویی: 371.890955 - 68 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1382 - 5000 نسخه - 8 -69-6224-964-978 انتخاب
3- راهنمای تهیه و تدوین فعالیت‌های مکمل و فوق برنامه
نويسنده:منوچهر فضلی‌خانی ؛ نويسنده:عباسعلی مظفری ؛ نويسنده:جمشید یوسفی - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 371.890955 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 32000 نسخه - 3500 ریال - 1 -287-348-964 انتخاب
4- مهارت‌هایی برای زندگی: کلاس پنجم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1385 - 5000 نسخه - 1 -43-8909-964 انتخاب
5- مهارت‌هایی برای زندگی: کلاس چهارم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1385 - 5000 نسخه - 3 -42-8909-964 انتخاب
6- بهداشت محیط و خانواده "فنون و مهارتهای سالم زیستن" فعالیت‌های پرورشی دوره متوسطه
- خوروش،فروزش - دیویی: 371.71 - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1500 نسخه - 4 -070-381-964 انتخاب
7- اهم برنامه‌های راهبردی و مصوب امور اجتماعی
تهيه و تنظيم:عبدالله محبی ؛ تهيه و تنظيم:احمد عابدینی - مدرسه - دیویی: 371.890955 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 964-385-700-X انتخاب
8- کتاب کار دانش‌آموز: بهداشت محیط و خانواده: فنون و مهارتهای سالم زیستن (واحدهای پرورشی دوره متوسطه)
نويسنده:محمدجواد نصیری ؛ باهمكاري:منوچهر فضلی‌خانی ؛ باهمكاري:اصغر خالقی - موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب - دیویی: 371.890955 - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1384 - 9000 نسخه - 5 -72-6224-964 انتخاب
9- مهارت‌هایی برای زندگی: کتاب پنجم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 12000 نسخه - 43000 ریال - 0 -18-5743-600-978 انتخاب
10- هنر اجرای مراسم آغازین
نويسنده:مرتضی حسینی‌اسفاد ؛ نويسنده:شجاعی غلام‌عباس ؛ نويسنده:رمضانعلی محمدزاده - ضریح آفتاب - دیویی: 371.890955 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 10000 نسخه - 15000 ریال - 7 -317-429-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25