لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(262)
چاپ مجدد (411)
تالیف (250)
ترجمه (423)
تهران (591)
شهرستان (82)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (16)

تعداد یافت شده (673) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روانشناسی کمال: الگوهای شخصیت سالم
نويسنده:دوآن شولتس ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نو - 280 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1366 - 5000 نسخه - 460 ریال - انتخاب
2- روان‌شناسی شخصیت (نظریه‌ها و فرایندها)
نويسنده:آلن راس ؛ مترجم:سیاوش جمال‌فر - نشر روان - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 1100 نسخه - 40000 ریال - 9 -0-90388-964 انتخاب
3- هسته شخصیت
نويسنده:پرویز مرادیان‌زند - علم استادان - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 5 -55-6296-600-978 انتخاب
4- گنجینه‌ی طلایی روانشناسی شخصیت بر اساس کتاب: دکتر یوسف کریمی
تهيه و تنظيم:آرزو خطیبی - پیام دانشگاهی - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 9 -40-5693-600-978 انتخاب
5- نیمه تاریک وجود: توان، خلاقیت، استعداد و رویاهای خود را بازیابید
نويسنده:دبی فورد ؛ مترجم:فرناز فرود ؛ ويراستار:ریحانه فرهنگی - حمیدا،کلک آزادگان - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 20 سال 1395 - 3300 نسخه - 150000 ریال - 4 -43-6516-964-978 انتخاب
6- تو تیپ یازدهمی! (برون‌گرا - شمی - فکری - ملاحظه‌کننده)
نويسنده:مهری رحمانی ؛ ويراستار:حمیده رستمی - نسل نواندیش - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 5000 ریال - 4 -420-412-964-978 انتخاب
7- بیشعوری: راهنمای عملی شناخت و درمان خطرناک‌ترین بیماری تاریخ بشریت
نويسنده:خاویر کرمنت ؛ مترجم:اسحاق احمدی ؛ ويراستار:آزاده آبادپور - شبگون - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 10000 نسخه - 110000 ریال - 5 -2-94545-600-978 انتخاب
8- روان‌شناسی شخصیت
نويسنده:یوسف کریمی - موسسه‌ نشر ویرایش - 324 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1392 - 500 نسخه - 135000 ریال - 7 -65-6184-964-978 انتخاب
9- شعور یا بی‌شعور: روش‌هایی برای شناخت بیماری بی‌شعوری و نحوه برخورد با افراد بی‌شعور
نويسنده:سحر کیانی‌وفا - آیسو - 52 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 2 -0-99190-622-978 انتخاب
10- ارزشیابی شخصیت کودکان بر اساس آزمونهای ترسیمی
نويسنده:پریرخ دادستان - رشد - 238 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 2 -15-6115-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 68