لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(168)
چاپ مجدد (18)
تالیف (186)
ترجمه (0)
تهران (110)
شهرستان (76)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (186) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زندگی حق‌السکوت من است
شاعر: الهام - مطبوعات دینی - دیویی: 8fa1.62 - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 22500 ریال - 9 -31-5990-964 انتخاب
2- با یاس‌های بعد از ما
شاعر:علی‌اکبر مهجوریان‌نماری ؛ گردآورنده:سیدحمید شریف‌نیا ؛ زيرنظر:حسین فاضلی - بوتیمار - دیویی: 8fa1.62 - 138 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 110000 ریال - 7 -160-404-600-978 انتخاب
3- تا صبحدمان: مقدمه‌ای بر زیبایی‌شناختی و زبان شعر نیما و شعرهای برگزیده
نويسنده:مصطفی علی‌پور - فردوس - دیویی: 8fa1.62 - 154 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 2 -510-320-964-978 انتخاب
4- آوازها و مقامه‌ها
شاعر:حسین رسائل - مشکی - دیویی: 8fa1.62 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 22000 ریال - 9 -19-8765-964-978 انتخاب
5- هفت بند مویه
شاعر:مصطفی علی‌پور - تیرگان - دیویی: 8fa1.62 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 4 -74-5810-964 انتخاب
6- دریچه
شاعر:پرویز عبدالهی - مفتون همدانی - دیویی: 8fa1.62 - 122 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 5 -98-6621-964-978 انتخاب
7- و غیره
شاعر:سپیده جدیری - بوتیمار - دیویی: 8fa1.62 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 6 -80-6938-600-978 انتخاب
8- نرگس شهلا (مجموعه شعر)
شاعر:حسن فرازمند - انجمن شاعران ایران - دیویی: 8fa1.62 - 278 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 0 -65-8514-964-978 انتخاب
9- حسن‌شناسی: حسن جویی - حسن گویی
شاعر:هرمز انصاری - هرمز انصاری - دیویی: 8fa1.62 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2200 نسخه - 14000 ریال - 8 -5653-04-964-978 انتخاب
10- خانومی من میثا: مجموعه‌ی اشعار
نويسنده:محمدرضا باقری - طه - دیویی: 8fa1.62 - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 7500 ریال - 1 -80-6228-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19