لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(165)
چاپ مجدد (184)
تالیف (16)
ترجمه (333)
تهران (324)
شهرستان (25)
كودك و نوجوان (88)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (349) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خواب در جنگل: گزیده‌ی اشعار مری اولیور
شاعر:مری الیور ؛ مترجم:شهناز خسروی - شاپورخواست - دیویی: 811.54 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 25000 ریال - 5 -003-260-600-978 انتخاب
2- عاشقانه‌ها: متن دوزبانه
شاعر:شل سیلورستاین ؛ مترجم:علیرضا برادران ؛ زيرنظر:کاظم سادات‌اشکوری - کتاب خورشید - دیویی: 811.54 - 100 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 6000 ریال - 3 -10-7081-964 انتخاب
3- چراغی در زیر شیروانی
نويسنده:شل سیلورستاین ؛ مترجم:طوبی یکتایی - کتابسرای تندیس - دیویی: 811.54 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1380 - 6000 ریال - 1 -3-91984-964 انتخاب
4- دل به رویاها سپار
نويسنده:سوزان‌پولیس شوتس ؛ مترجم:عبدالعلی براتی - نسیم دانش - دیویی: 811.54 - 62 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1389 - 18000 ریال - 8 -5-91524-964 انتخاب
5- رویاهایت را رها مکن
شاعر:سوزان‌پولیس شوتس ؛ مترجم:عبدالعلی براتی - نسیم دانش - دیویی: 821.54 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 6500 ریال - 1 -3-91524-964 انتخاب
6- کورن نفرت = Korn hate
شاعر: کیوتیپ ؛ مترجم:هادی فرزاد - سروینه - دیویی: 811.54 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 ریال - 1 -1-94693-964 انتخاب
7- در شهری که در آن تو را دوست دارم
نويسنده:یونگ‌لی لی - هشت - دیویی: 811.54 - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 80000 ریال - 1 -20-8746-600-978 انتخاب
8- چراغی در زیر شیروانی
نويسنده:شل سیلورستاین ؛ مترجم:طوبی یکتایی - کتابسرای تندیس - دیویی: 811.54 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1383 - 8000 ریال - 1 -3-91984-964 انتخاب
9- خشم مقدس: ترانه‌های گروه متالیکا
مترجم:بکتاش منوچهری - نشر و پژوهش دادار - دیویی: 782.42166 - 120 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 9000 ریال - 3 -14-8097-964 انتخاب
10- برای من غمگین نشوید
شاعر:چارلز بوکوفسکی ؛ مترجم:سینا کمال‌آبادی ؛ ويراستار:خشایار فهیمی - عنوان - دیویی: 811.54 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 120000 ریال - 4 -16-7826-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 35