لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(37)
چاپ مجدد (28)
تالیف (6)
ترجمه (59)
تهران (62)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (65) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مکتوب: منتخب اشعار امید یاشار
شاعر:امید یاشار ؛ مترجم:الهام فرزاد - سروینه - دیویی: 894.3511 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1100 نسخه - 11000 ریال - 2 -0-96173-964 انتخاب
2- روزی از روزها: گزیده‌ی شعرهای فاضل حسنی داغلارجا
شاعر:فاضل‌حسنی داغلارجا ؛ مترجم:ناصر داوران - ناصر داوران - دیویی: 894.3513 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 12000 ریال - 3 -8416-06-964 انتخاب
3- تو را صدا خواهم زد: مجموعه شعر اوزدمیر آصف
نويسنده:اوزدمیر آصف ؛ مترجم:صابر حسینی - مهر نوروز - دیویی: 894.3513 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 1 -7-93332-600-978 انتخاب
4- مناظر انسانی سرزمین من
نويسنده:ناظم حکمت ؛ مترجم:ایرج نوبخت - نشر دنیای نو - دیویی: 894.3513 - 176 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 2 -40-6564-964 انتخاب
5- مجموعه شعرهای ترکی استانبولی (با ترجمه فارسی)
مترجم:داوود قره‌زاده - آناس - دیویی: 894.3611 - 88 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 80000 ریال - 8 -85-7003-964-978 انتخاب
6- کاغذهای گراپون
شاعر:دیدم ماداک ؛ مترجم:رویا شاه‌حسین‌زاده - اقلیما - دیویی: 894.3513 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 100000 ریال - 8 -38-7426-600-978 انتخاب
7- مناظر انسانی سرزمین من (دفتر چهارم و پنجم)
نويسنده:ناظم حکمت ؛ مترجم:ایرج نوبخت - نشر دنیای نو - دیویی: 894.3513 - 816 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 5 -20-8263-964 انتخاب
8- ناظیم حکمت و آذربایجان
نويسنده:محمدعلی فرزانه ؛ ويراستار:عمران صلاحی ؛ ويراستار:اکبر آزاد - اندیشه نو - دیویی: 894.3513 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 3000 نسخه - 80000 ریال - 9 -82-6741-964-978 انتخاب
9- پکی از سیگار
نويسنده:اوکتای رفعت ؛ مترجم:رسول یونان - امرود - دیویی: 894.3513 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 5 -9-90027-600-978 انتخاب
10- تو خواب عشق می‌بینی، من خواب استخوان
شاعر:اورهان ولی ؛ مترجم:احمد پوری - آهنگ دیگر - دیویی: 894.3513 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2200 نسخه - 9500 ریال - 9 -4-95079-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7