لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(159)
چاپ مجدد (174)
تالیف (295)
ترجمه (38)
تهران (190)
شهرستان (143)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (20)

تعداد یافت شده (333) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خانواده و کودک
نويسنده:محمود بهشتی - مانی - دیویی: 613.0432 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 3000 نسخه - 37000 ریال - 4 -79-7864-964-978 انتخاب
2- مراقبتهای بارداری و رشد و نمو جنین: آنچه که یک زن باردار باید بداند
نويسنده:نسرین تک‌زارع ؛ نويسنده:سوسن تک‌زارع - شقایق - دیویی: 618.2 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 5500 نسخه - 17000 ریال - 3 -86-5542-964 انتخاب
3- عفونت‌ها و ایمن‌سازی در بارداری و شیردهی
نويسنده:محبوبه تائبی - کنکاش - دیویی: 618.24 - 120 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 3 -39-2596-964-978 انتخاب
4- پرستاری بهداشت مادران و نوزادان
نويسنده:میترا ذوالفقاری ؛ نويسنده:احمدعلی اسدی‌نوقابی - بشری - دیویی: 618.24 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1500 نسخه - 89000 ریال - 9 -160-399-964-978 انتخاب
5- همگام با مادران
نويسنده:لیلا مقاره‌عابد ؛ نويسنده:منصوره امینی - جاودانه،جنگل - دیویی: 618.24 - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 3 -041-158-600-978 انتخاب
6- جمعیت، تنظیم خانواده، و بهداشت بارآوری: با تجدید نظر و افزوده‌ها
نويسنده:حسین شجاعی‌تهرانی ؛ نويسنده:فربد عبادی‌فردآذر - سماط - دیویی: 613.94 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3300 نسخه - 15000 ریال - 7 -25-5789-964 انتخاب
7- مراقبت‌های دوران بارداری و کودکیاری
نويسنده:لیلا برگی‌کار - نیلسا - دیویی: 618.2 - 730 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 4600 نسخه - 52000 ریال - 1 -1-95187-964 انتخاب
8- سرچشمه تربیت
نويسنده:محمدعلی قاسمی ؛ ويراستار:سامان نگارش‌قم - نورالزهرا (س) - دیویی: 297.4831 - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 5000 نسخه - 45000 ریال - 3 -8-92255-600-978 انتخاب
9- مراقبتهای بارداری و رشد و نمو جنین: آنچه که یک زن باردار باید بداند
نويسنده:نسرین تک‌زارع ؛ نويسنده:سوسن تک‌زارع - شقایق - دیویی: 618.2 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 5500 نسخه - 15000 ریال - 3 -86-5542-964 انتخاب
10- نه ماه زیبا
نويسنده:خشایار فخریان - اندیشه عالم - دیویی: 612.63 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 1 -64-7281-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 34