لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(108)
چاپ مجدد (56)
تالیف (160)
ترجمه (4)
تهران (129)
شهرستان (35)
كودك و نوجوان (64)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (164) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روباه مهمان‌نواز
شاعر:محمود قاضی‌زاده‌خسروشاهی ؛ تصويرگر:نیوشا اصغری - آوای برتر - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 5 -49-2847-964-978 انتخاب
2- آدم و مار
شاعر:محمود قاضی‌زاده‌خسروشاهی ؛ تصويرگر:نیوشا اصغری - آوای برتر - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 0 -32-8629-600-978 انتخاب
3- چندین سخن نغز (قطعه در شعر فارسی)
نويسنده:محمدرضا محمدی‌نیکو - انجمن شاعران ایران - دیویی: 8fa1.009 - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 19000 ریال - 6 -7-93957-964 انتخاب
4- خیاط حقه‌باز
بازنويسي:امید پناهی‌آذر ؛ تصويرگر:مریم ثقفی - خانه هنر - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 2 -92-2879-964-978 انتخاب
5- جلوه جمال
نويسنده:جمال‌الدین جمالی ؛ مصحح:محمدعلی ضمیری - لوکس - دیویی: 8fa1.62 - 259 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1362 - 3000 نسخه - انتخاب
6- پرتو وحید در اسرار تخت‌جمشید در اطوار، هفتگانه سلوک و معرفت‌الله
شاعر:علی‌اکبر بصیری ؛ مصحح:محمد خواجوی - مولی - دیویی: 8fa1.62 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1600 نسخه - 40000 ریال - 5 -04-2671-964-978 انتخاب
7- اسرار گنج پنهان
بازنويسي:امید پناهی‌آذر ؛ نقاش:مریم ثقفی - خانه هنر - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 4 -98-2879-964-978 انتخاب
8- دزدان عجیب و پادشاه
بازنويسي:امید پناهی‌آذر ؛ تصويرگر:مریم ثقفی - خانه هنر - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 9 -77-2879-964-978 انتخاب
9- نسخه‌ی عطر دل (ادبیات و برگزیده متون نظم و نثر)
نويسنده:علی نجفی - آوای نور - دیویی: 8fa0.76 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 1000 نسخه - 210000 ریال - 1 -205-309-600-978 انتخاب
10- تولدت مبارک
شاعر:نسیم بهاری ؛ تصويرگر:محبوبه بهاری - آموزشی تالیفی ارشدان - دیویی: 8fa1 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 2 -263-995-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17