لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30603)
چاپ مجدد (6918)
تالیف (37245)
ترجمه (276)
تهران (23974)
شهرستان (13547)
كودك و نوجوان (503)
كمك درسی و آموزشی (17)

تعداد یافت شده (37521) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- افق
نويسنده:احمد عضدی - بی نا - دیویی: 8fa1.62 - 254 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
2- توفان
نويسنده:صدیقه وسمقی - بی نا - دیویی: 8fa1.62 - 64 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
3- اشک مهتاب: مجموعه شعر
نويسنده:مهدی سهیلی - سنایی - دیویی: 8fa1.62 - 336 صفحه - رقعی - چاپ 18 سال 1371 - 20000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
4- از خانه تا صاحبخانه: حسین هرگز نمی‌میرد
شاعر:محمد منتظر - نشر جوان امروز - دیویی: 8fa1.05162 - 94 صفحه - جلد 3 - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
5- شعار ولایت: دیوان حاج محمدانصاری خوئینی زنجانی و تاریخ خوئین
- مومنین - دیویی: 8fa1.051 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 9 -18-6815-964 انتخاب
6- آی نسیم سحری! یه دل پاره دارم، چن می‌خری؟
شاعر:عمران صلاحی - دارینوش - دیویی: 8fa1.62 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2200 نسخه - 6000 ریال - 5 -61-5563-964 انتخاب
7- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه شعر
شاعر:ناصر حامدی - کتاب نیستان - دیویی: 8fa1.62 - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5500 نسخه - 5000 ریال - 9 -011-337-964 انتخاب
8- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه شعر
شاعر:ناصر فیض - کتاب نیستان - دیویی: 8fa1.62 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5500 نسخه - 5000 ریال - 4 -022-337-964 انتخاب
9- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه شعر
شاعر:مصطفی علی‌پور - کتاب نیستان - دیویی: 8fa1.62 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5500 نسخه - 5000 ریال - 3 -000-337-964 انتخاب
10- خانقاه: مثنوی عرفانی و اخلاقی به پیروی از بوستان سعدی
نويسنده:علی فقیراصطهباناتی ؛ مصحح:منوچهر دانش‌پژوه - مرکز نشر میراث مکتوب، میراث مکتوب - دیویی: 8fa1.62 - 304 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 1 -38-6781-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3753