لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28758)
چاپ مجدد (6570)
تالیف (35070)
ترجمه (258)
تهران (22671)
شهرستان (12657)
كودك و نوجوان (478)
كمك درسی و آموزشی (17)

تعداد یافت شده (35328) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خانم زمان: منظومه
نويسنده:محمدعلی سپانلو - تیراژه - 80 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1367 - 2000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
2- کتاب باغ بهشت = کلیات نسیم شمال
نويسنده:محسن اشرف‌الدین‌حسینی - مدرسه فیضیه، کتابفروشی صفی - 280 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1364 - 3000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
3- ان‍وار ال‍ع‍رف‍ان‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌: ش‍ام‍ل‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ آی‍ات‌ ب‍ا ن‍ث‍ر، ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ آی‍ات‌ ب‍ا ش‍ان‌ ن‍زول‌ ...
نويسنده:ابوالفضل داورپناه - کتابخانه صدر - 608 صفحه - جلد 3 - چاپ 1 سال 1369 - 2000 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
4- سیاه مشق
نويسنده:هوشنگ ابتهاج - توس - 241 صفحه - جلد 3 - چاپ 2 سال 1369 - 11000 نسخه - انتخاب
5- دیوان کامل ادیب الممالک فراهانی
نويسنده:محمدصادق‌بن‌حسین ادیب‌الممالک ؛ مصحح:مجتبی برزآبادی‌فراهانی - فردوس - 502 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 65000 ریال - 8 -024-320-964 انتخاب
6- دیوان کامل ادیب الممالک فراهانی
نويسنده:محمدصادق‌بن‌حسین ادیب‌الممالک ؛ به‌اهتمام:مجتبی برزآبادی‌فراهانی - فردوس - 600 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 65000 ریال - 6 -025-320-964 انتخاب
7- انوار العرفان فی تفسیر القرآن: ش‍ام‍ل‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ آی‍ات‌ ب‍ا ن‍ث‍ر، ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ آی‍ات‌ ب‍ا ش‍ان‌ ن‍زول‌ ...
نويسنده:ابوالفضل داورپناه - کتابخانه صدر - 434 صفحه - جلد 14 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 2100 نسخه - 14000 ریال - 9 -12-6847-964 انتخاب
8- اسوه‌های تفکر در عصرهای تحجر: از خانه تا صاحبخانه
- موسسه جوان - 184 صفحه - جلد 2 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 7000 ریال - انتخاب
9- آزاده
شاعر:محمدحسین معیری - آبیار - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 21000 ریال - 6 -00-7046-964 انتخاب
10- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه شعر
نويسنده:غلامحسین عمرانی - کتاب نیستان - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5500 نسخه - 4500 ریال - 8 -21-6882-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3533