لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (10)
تالیف (26)
ترجمه (7)
تهران (19)
شهرستان (14)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مفتاح اسرار الحسینی در اسرار سیر و سلوک: عنایت شده از سالار شهیدان حضرت سیدالشهداء (ع)
نويسنده:عبدالرحیم‌بن‌محمدیونس دماوندی ؛ مصحح:علی صدرایی‌خویی - آیت اشراق - دیویی: 297.83 - 480 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 1 -75-7404-600-978 انتخاب
2- طریق سر: چهارده دستورالعمل از ذات اقدس‌ اله به انسان کامل
نويسنده:محمدبن‌علی ابن‌عربی - آیت اشراق - دیویی: 297.84 - 352 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1395 - 250000 ریال - 7 -31-7404-600-978 انتخاب
3- ترجمه‌ی قوت القلوب: فی معامله المحبوب و وصف طریق المرید الی مقام التوحید
نويسنده:محمدبن‌علی ابوطالب‌مکی ؛ مترجم:مهدی افتخار ؛ ويراستار:عاطفه بانک - آیت اشراق - دیویی: 297.82 - 896 صفحه - جلد 2 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1396 - 9 -24-7404-600-978 انتخاب
4- عوارف المعارف
نويسنده:عمربن‌محمد سهروردی ؛ مصحح:اسماعیل‌بن‌عبدالمومن اصفهانی ؛ به‌اهتمام:قاسم انصاری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 297.84 - 326 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 240000 ریال - 4 -723-445-964-978 انتخاب
5- عوارف المعارف، ذیل معارف العوارف
نويسنده:عمربن‌محمد سهروردی ؛ نويسنده:صدرالدین جنیدشیرازی ؛ به‌اهتمام:امید سروری - سفیر اردهال - دیویی: 297.84 - 746 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 400000 ریال - 7 -189-313-600-978 انتخاب
6- تصحیح و توضیح اوصاف الاشراف خواجه نصیرالدین طوسی: بر اساس نه نسخه خطی و یک چاپ سنگی
نويسنده:غلامر‌ضا خوش‌اقبال - نگره - دیویی: 297.84 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 60000 ریال - 0 -5-92912-600-978 انتخاب
7- سلوک کاشف: برگرفته از رسائل خطی فارسی سید صدرالدین الموسوی (کاشف دزفولی)
به‌اهتمام:بهزاد عطاران - همای غدیر - دیویی: 297.84 - 215 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 320000 ریال - 8 -52-8520-600-978 انتخاب
8- عوارف المعارف
نويسنده:عمربن‌محمد سهروردی ؛ مصحح:اسماعیل‌بن‌عبدالمومن اصفهانی ؛ به‌اهتمام:قاسم انصاری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 297.84 - 404 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 60000 ریال - 4 -723-445-964-978 انتخاب
9- اوصاف الاشراف
نويسنده:محمدبن‌محمد نصیرالدین‌طوسی ؛ محقق:ابوالفضل مرادی - آیت اشراق - دیویی: 297.84 - 138 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1396 - 120000 ریال - 6 -25-7404-600-978 انتخاب
10- همراه با فرزانگان: دستورالعملهای عرفانی و اخلاقی: روشی عملی در سیر و سلوک الی‌الله
نويسنده:علیرضا رجالی‌تهرانی - نبوغ - دیویی: 297.84 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 7500 ریال - 6 -44-6167-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4