لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گفت و شنید، یا، دفتر دوم گفتگو در شعر فارسی
گردآورنده:احمد کرمی - ما - دیویی: 8fa1.00826 - 210 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 10000 ریال - 6 -54-5510-964 انتخاب
2- گفت و شنید، یا، دفتر دوم گفتگو در شعر فارسی
گردآورنده:احمد کرمی - هخامنش - دیویی: 8fa1.00826 - 210 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1380 - 12000 ریال - 9 -3-93059-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1