لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فهرست اسامی شخصیتهای سیاسی و اجتماعی در اسناد لانه جاسوسی آمریکا
- نشر صابرین - دیویی: 327.55073016 - 304 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1367 - 1200 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1