لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(45)
چاپ مجدد (51)
تالیف (92)
ترجمه (4)
تهران (51)
شهرستان (45)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (96) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی: وحی و نبوت
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.01 - 152 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 26 سال 1387 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 2 -78-5600-964 انتخاب
2- نصوص فی علوم القرآن: الاحرف السبعه
نويسنده:سیدعلی موسوی‌دارابی ؛ زيرنظر:محمد واعظ‌زاده‌خراسانی - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی - دیویی: 297.15 - 628 صفحه - جلد 10 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 300000 ریال - 8 -0105-06-600-978 انتخاب
3- وحی نبوی: بررسی نقش پیامبر در پدیده وحی
نويسنده:علی ربانی‌گلپایگانی - سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - دیویی: 297.43 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2500 نسخه - 100000 ریال - 2 -197-108-600-978 انتخاب
4- نصوص فی علوم القرآن: مصاحف الصحابه، رسم القرآن، فقط القرآن و شکله
نويسنده:سیدعلی موسوی‌دارابی ؛ زيرنظر:محمد واعظ‌زاده‌خراسانی - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی - دیویی: 297.15 - 698 صفحه - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1397 - 100 نسخه - 550000 ریال - 6 -208-971-964-978 انتخاب
5- مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی: وحی و نبوت
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.01 - 152 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 25 سال 1386 - 8000 نسخه - 9000 ریال - 2 -78-5600-964 انتخاب
6- وحی و نبوت در قرآن
نويسنده:عبدالله جوادی‌آملی ؛ محقق:علی زمانی‌قمشه‌ای ؛ ويراستار:سعید بندعلی‌مرقی - مرکز نشر اسرا - دیویی: 297.179 - 496 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1393 - 2000 نسخه - 155000 ریال - 5 -26-5984-964-978 انتخاب
7- محمد رسول خدا (ص): آفتاب آگاهی
نويسنده:حسین تقی‌زاده‌سالاری - آثار سبز - دیویی: 297.43 - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 2 -92-8566-600-978 انتخاب
8- وحی و نبوت در قرآن
نويسنده:عبدالله جوادی‌آملی ؛ محقق:علی زمانی‌قمشه‌ای ؛ ويراستار:سعید بندعلی‌مرقی - مرکز نشر اسرا - دیویی: 297.179 - 496 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1385 - 3000 نسخه - 34000 ریال - 2 -26-5984-964 انتخاب
9- قرآن گفتار الهی (نقد شبهات آقای سروش در زمینه وحی قرآنی)
نويسنده:علی نصیری - وحی و خرد - دیویی: 297.159 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 3 -3-91895-600-978 انتخاب
10- وحی‌شناسی
نويسنده:یدالله دادجو - دارالفکر - دیویی: 297.43 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -103-270-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10