لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(91)
چاپ مجدد (175)
تالیف (264)
ترجمه (2)
تهران (250)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (265)

تعداد یافت شده (266) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اسرارنامه
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مصحح:سیدصادق گوهرین - زوار - دیویی: 8fa1.23 - 524 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1382 - 36000 ریال - 1 -120-401-964 انتخاب
2- گزیده مخزن الاسرار (رشته زبان و ادبیات فارسی)
نويسنده:رضا انزابی‌نژاد ؛ ويراستار:توفیق هاشم‌پورسبحانی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 8fa0.76 - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 11500 ریال - 5 -006-387-964 انتخاب
3- پرده سحر سحری: گزیده مخزن‌الاسرار حکیم نظامی گنجوی (همراه متن کامل)
گردآورنده:رضا انزابی‌نژاد - جامی - دیویی: 8fa1.23 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1383 - 20000 ریال - 1 -09-7468-964 انتخاب
4- شیخ صنعان: از منطق‌الطیر عطار
شاعر:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ به‌اهتمام:سیدصادق گوهرین - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa1.23 - 38 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1390 - 4900 ریال - 3 -0475-00-964-978 انتخاب
5- لیلی و مجنون: پژوهشی در ریشه‌های تاریخی و اجتماعی داستان
نويسنده:ایگناتی‌یولیانوویچ کراچکوفسکی ؛ مترجم:کامل احمدنژاد - زوار - دیویی: 8fa1.23 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 7000 ریال - 8 -024-401-964 انتخاب
6- گزیده رباعیات عطار (مختارنامه)
شاعر:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ به‌اهتمام:سعید یوسف‌نیا - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 8fa1.23 - 268 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1392 - 75000 ریال - 5 -204-417-964-978 انتخاب
7- شرفنامه نظامی گنجوی (متن علمی و انتقادی) از روی قدیمی‌ترین نسخه‌های خطی قرن هشتم با ذکر اختلاف نسخ
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ مصحح:برات زنجانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 8fa1.23 - 956 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 46000 ریال - 8 -4402-03-964 انتخاب
8- شاعر صبح: پژوهشی در شعر خاقانی شروانی (افضل‌الدین بدیل بن علی نجار 595 - 520 ه‌.ق)
نويسنده:بدیل‌بن‌علی خاقانی ؛ گردآورنده:سیدضیاء‌الدین سجادی - سخن - دیویی: 8fa1.23 - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1388 - 65000 ریال - 1 -25-5983-964-978 انتخاب
9- نکات کلیدی و بانک آزمون متون نظم 4 - قسمت اول: گزیده‌ی حدیقه الحقیقه
نويسنده:هلن دارایی - پیدار - دیویی: 8fa1.23 - 5 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 42000 ریال - 4 -07-8672-600-978 انتخاب
10- لیلی و مجنون: پژوهشی در ریشه‌های تاریخی و اجتماعی داستان
نويسنده:ایگناتی‌یولیانوویچ کراچکوفسکی ؛ مترجم:کامل احمدنژاد - کتاب آمه - دیویی: 8fa1.23 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 125000 ریال - 8 -79-5757-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 27