لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8200)
چاپ مجدد (13337)
تالیف (21126)
ترجمه (411)
تهران (15989)
شهرستان (5548)
كودك و نوجوان (21504)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (21537) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پنجره‌های آسمان: 72 شعر درباره خدا
گردآورنده:بابک نیک‌طلب - نشر افق - دیویی: 8fa1.05162 - 88 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 12000 ریال - 8 -000-369-964 انتخاب
2- دوقلوهای شیطون
شاعر:مهدی مدرسی ؛ نقاش:شیدا سمیعی ؛ نقاش:مریم جبل‌عاملیان - نشر صدف - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2500 ریال - 4 -79-5622-964 انتخاب
3- آهنگ‌های ساده برای کودکان (مجموعه نتهای ساده همراه با شعر و آکورد)
نويسنده:سولماز مقتصدآذر ؛ نويسنده:اشکان حیدری - سولماز مقتصد آذر - دیویی: 786.2 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 20000 ریال - 2 -2561-06-964 انتخاب
4- ده موش ناز و تپلی
نويسنده:گیزلا فیشر ؛ مترجم:سیدحسن ناصری ؛ ترجمه به شعر:لیلا خیامی - آیین تربیت - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 ریال - 4 -89-6550-964 انتخاب
5- تولد 110
شاعر:مجید موسوی‌نژاد ؛ نقاش:راضیه فدایی ؛ نقاش:محبوبه موسوی‌نژاد - مدادگلی - دیویی: 8fa1.62 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3 -1-94181-964 انتخاب
6- سی ترانه کودکانه
گردآورنده:نجمه غفوریان‌معدنی‌مقدم ؛ ويراستار:امیر خروشی - موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب - دیویی: 8fa1.62 - 44 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 ریال - 1 -33-7738-964 انتخاب
7- امام اول کیه؟
شاعر:منصور متقی ؛ شاعر:مریم حسنی ؛ نقاش:رضا هنری - اصحاب ‌کهف - دیویی: 8fa1.05162 - 12 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1500 ریال - 8 -5-94892-964 انتخاب
8- امام اول کیه؟
شاعر:منصور متقی ؛ شاعر:مریم حسنی ؛ نقاش:رضا هنری - اصحاب ‌کهف - دیویی: 8fa1.05162 - 12 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2500 ریال - 7 -0-94892-964 انتخاب
9- نور هدایت کیه؟
شاعر:منصور متقی ؛ شاعر:مریم حسنی ؛ نقاش:رضا هنری - اصحاب ‌کهف - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2500 ریال - 3 -2-94892-964 انتخاب
10- امید آخر کیه؟
شاعر:منصور متقی ؛ شاعر:مریم حسنی ؛ نقاش:محمدرضا طهماسبی - اصحاب ‌کهف - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2500 ریال - 1 -3-94892-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2154