لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8019)
چاپ مجدد (12434)
تالیف (20065)
ترجمه (388)
تهران (15282)
شهرستان (5171)
كودك و نوجوان (20422)
كمك درسی و آموزشی (12)

تعداد یافت شده (20453) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دویدم و دویدم به یک پلنگ رسیدم
شاعر:ناصر کشاورز ؛ نقاش:علی خدایی - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 15000 نسخه - 2500 ریال - 8 -85-6742-964 انتخاب
2- مجموعه ترانه‌های حسنی
شاعر:شکوه قاسم‌نیا ؛ نقاش:غلامعلی مکتبی - نشر پیدایش - دیویی: 8fa1.62 - 68 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 2 سال 1380 - 5000 نسخه - 12500 ریال - 4 -26-6695-964 انتخاب
3- دویدم و دویدم به مدرسه رسیدم
شاعر:نفیسه دری‌صفت - وفاق - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 3 -0-92553-964 انتخاب
4- حسنی به مکتب نمی‌رفت، وقتی می‌رفت جمعه می‌رفت
شاعر:نجمیه عالی - نشر مانا - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 20000 نسخه - 2500 ریال - 2 -48-6091-964 انتخاب
5- مجموعه شعر: برای کلاس اولی
گردآورنده:بابک نیک‌طلب ؛ نقاش:محمدعلی کشاورز - موسسه ‌زیتون، ‌واحد کتاب - دیویی: 8fa1.62 - 32 صفحه - رقعی (مقوایی) - چاپ 3 سال 1380 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 8 -57-6364-964 انتخاب
6- رنگ‌آمیزی مزرعه: همراه با شعر
شاعر:مرتضی دهقان‌آزاد - آوای نور - دیویی: 750 - 12 صفحه - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 15000 نسخه - 2200 ریال - 5 -67-6063-964 انتخاب
7- رنگ‌آمیزی مزرعه: همراه با شعر
شاعر:مرتضی دهقان‌آزاد - آوای نور - دیویی: 750 - 12 صفحه - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 15000 نسخه - 2200 ریال - 1 -41-6063-964 انتخاب
8- یک تکه بال صورتی
شاعر:صفورا نیری ؛ نقاش:نیلوفر میرمحمدی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa1.62 - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 15000 نسخه - 2200 ریال - 0 -330-432-964 انتخاب
9- تاب، تاب، تاب‌بازی
شاعر:اسدالله شعبانی ؛ نقاش:میترا صمدی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa1.62 - 20 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 15000 نسخه - 900 ریال - 5 -235-432-964 انتخاب
10- رنگ‌آمیزی با شعر (آموزش الفبا)
شاعر:مریم قاسمی ؛ نقاش:مژده غفوریان - کیوان - دیویی: 8fa1 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 20000 نسخه - 2000 ریال - 7 -25-5581-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2046