لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(38)
چاپ مجدد (16)
تالیف (52)
ترجمه (2)
تهران (33)
شهرستان (21)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (54) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای نگارش گزارش‌های علمی و فنی
نويسنده:سیروس علیدوستی ؛ نويسنده:مریم ناخدا - مرکز اطلاعات‌ و مدارک‌ علمی‌ ایران - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1250 نسخه - 45000 ریال - 2 -47-7519-964-978 انتخاب
2- اصول گزارش‌نویسی و مکاتبات اداری
نويسنده:سعید احمدی - گیوا - 202 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -13-8479-600-978 انتخاب
3- مستندسازی و گزارش‌نویسی
نويسنده:محمد قراری ؛ نويسنده:علیرضا مشکاتی - دستور - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 0 -91-5306-600-978 انتخاب
4- گزارش‌نویسی
نويسنده:راحله انوری ؛ ويراستار:هدی آقاکاظم‌شیرازی - آها - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 3000 نسخه - 70000 ریال - 9 -4-94002-600-978 انتخاب
5- گزارش‌نویسی، نامه‌نگاری و مکاتبات اداری و آیین نگارش
نويسنده:سیما منصوری - یقظه - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 2000 نسخه - 220000 ریال - 5 -42-7484-600-978 انتخاب
6- پژوهش و نگارش علمی با رویکرد پایان‌نامه‌نویسی و تدوین مقاله
نويسنده:هادی پورشافعی - چهار درخت - 486 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 280000 ریال - 1 -35-8421-600-978 انتخاب
7- گزارش‌نویسی در رسانه: مربوط به (دوره تخصصی)
گردآورنده:پرویز قاسمی ؛ ويراستار:حامد موحدنسب - تلاوت آرامش - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 8 -34-6232-600-978 انتخاب
8- مبانی مرور متون در علوم پایه و پزشکی
نويسنده:هلن آویارد ؛ مترجم:فرهاد نظریان‌فیروزآبادی ؛ مترجم:علی شیخیان - دانشگاه لرستان - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 0 -13-6217-600-978 انتخاب
9- گزارش و گزارش‌نویسی
نويسنده:مرتضی چمل‌نژاد ؛ نويسنده:یداله شهرجو ؛ ويراستار:حسن بهرامی - آوای هدهد - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 7 -4-96350-600-978 انتخاب
10- گزارش‌نویسی و روشهای اندازه‌گیری ساختمان: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اهواز (مدیریت نظارت بر شهرسازی و امور مناطق)
نويسنده:علیرضا مرغایی‌زاده ؛ ويراستار:شهباز زیلابی - صبح دانش - 58 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 1 -8-93988-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6