لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(62)
چاپ مجدد (64)
تالیف (125)
ترجمه (1)
تهران (85)
شهرستان (41)
كودك و نوجوان (123)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (126) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خاله‌ریزه و قاشق سحرآمیز: برای دبستانی‌ها
شاعر:شکوه قاسم‌نیا ؛ نقاش:ویدا لشگری - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 8fa1.62 - 84 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 1 سال 1378 - 12500 ریال - 1 -172-417-964 انتخاب
2- گل پسته: مجموعه لالایی‌های فارسی
نويسنده:زهرا مهاجری - آستان قدس رضوی‌، شرکت به نشر - دیویی: 398.8 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 35000 ریال - 4 -1789-02-964-978 انتخاب
3- گلبانگ تربیت: مجموعه اشعار سرود دانش‌آموزی "ویژه دوره ابتدایی"
- موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa1.62 - 40 صفحه - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 900 ریال - 2 -182-436-964 انتخاب
4- گلبانگ تربیت: مجموعه اشعار سرود دانش‌آموزی "ویژه دوره راهنمایی"
- موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa1.62 - 48 صفحه - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 1100 ریال - 0 -183-436-964 انتخاب
5- گلبانگ تربیت: مجموعه اشعار سرود دانش‌آموزی "ویژه دوره متوسطه"
- موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa1.62 - 64 صفحه - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 1400 ریال - 9 -184-436-964 انتخاب
6- گلبانگ تربیت: مجموعه اشعار سرود دانش‌آموزی "ویژه دوره ابتدایی"
- موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa1.62 - 40 صفحه - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 900 ریال - 2 -182-436-964 انتخاب
7- گلبانگ تربیت: مجموعه اشعار سرود دانش‌آموزی "ویژه دوره راهنمایی"
- موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa1.62 - 48 صفحه - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 1100 ریال - 0 -183-436-964 انتخاب
8- نان و پروانه: گزیده هفتاد سال شعر مذهبی کودک و نوجوان ایران 1306 - 1376 به ضمیمه فهرست کامل ...
به‌اهتمام:حسین حداد ؛ به‌اهتمام:ناهید سلمانی ؛ مقدمه:مصطفی رحماندوست - محراب قلم - دیویی: 8fa1.6208 - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 13000 ریال - 4 -76-6005-964 انتخاب
9- گل پسته: مجموعه لالایی‌های فارسی
نويسنده:زهرا مهاجری ؛ ويراستار:سیدجلال قیامی‌میرحسینی - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 398.8 - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 4000 ریال - 964-444-616-X انتخاب
10- گل پسته: مجموعه لالایی‌های فارسی
نويسنده:زهرا مهاجری ؛ ويراستار:سیدجلال قیامی‌میرحسینی - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 398.8 - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 4000 ریال - 1 -162-971-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13