لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(62)
چاپ مجدد (64)
تالیف (125)
ترجمه (1)
تهران (85)
شهرستان (41)
كودك و نوجوان (123)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (126) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- من آسمان، تو مهتاب
شاعر:افشین اعلاء ؛ شاعر:ناصر کشاورز ؛ شاعر:محمدکاظم مزینانی - پرند نیلگون - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 6000 ریال - 8 -1-90837-600-978 انتخاب
2- کلاغ قصه‌ها رفت
تصويرگر:حسن موسوی - موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 3000 نسخه - 5500 ریال - 9 -256-429-964-978 انتخاب
3- خوش آمدی به مشهد
تصويرگر:حسن موسوی - موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 3000 نسخه - 5500 ریال - 4 -251-429-964-978 انتخاب
4- حالا تو می‌بخشی مرا
تصويرگر:حسن موسوی - موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 3000 نسخه - 5500 ریال - 8 -253-429-964-978 انتخاب
5- شهربازی قشنگ
تصويرگر:حسن موسوی - موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 3000 نسخه - 5500 ریال - 5 -254-429-964-978 انتخاب
6- جانمی جانم چه عالی
تصويرگر:حسن موسوی - موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 3000 نسخه - 55000 ریال - 1 -252-429-964-978 انتخاب
7- ماشین چاق و پرخور
تصويرگر:حسن موسوی - موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 3000 نسخه - 5500 ریال - 2 -255-429-964-978 انتخاب
8- خاله‌ریزه و قاشق سحرآمیز: برای دبستانی‌ها
شاعر:شکوه قاسم‌نیا ؛ نقاش:ویدا لشگری - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 3300 نسخه - 4000 ریال - 7 -172-417-964-978 انتخاب
9- شعرهای شیرین برای بچه‌ها (جلد 16 تا 20)
شاعر:ناصر کشاورز ؛ شاعر:جعفر ابراهیمی ؛ شاعر:حسین احمدی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 8fa1.62 - 68 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1388 - 3300 نسخه - 40000 ریال - 9 -204-536-964-978 انتخاب
10- خاله‌ریزه و قاشق سحرآمیز: برای دبستانی‌ها
شاعر:شکوه قاسم‌نیا ؛ نقاش:ویدا لشگری - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 8fa1.62 - 92 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1388 - 3300 نسخه - 40000 ریال - 7 -268-417-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13