لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (4)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب طلایی زبان تخصصی الهیات 3 (فقه و مبانی): ویژه دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور
نويسنده:محمد احمدسیاوشانی - طلایی پویندگان دانشگاه - دیویی: 428.64 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 1 -317-248-600-978 انتخاب
2- زبان خارجی فقه و مبانی حقوق اسلامی
نويسنده:اعظم مشهدی - پیدار - دیویی: 428.64029732 - 132 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 300 نسخه - 560000 ریال - 0 -389-499-600-978 انتخاب
3- راهنمای زبان تخصصی الهیات 3 (فقه و مبانی حقوق)
مترجم:سیده‌سکینه (پاپلی) جبارزاده - جباری - دیویی: 428.64 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 7 -85-2654-964-978 انتخاب
4- کتاب طلایی زبان تخصصی الهیات 3 (فقه و مبانی): ویژه دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور
نويسنده:محمد احمدسیاوشانی - طلایی پویندگان دانشگاه - دیویی: 428.64 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 500 نسخه - 170000 ریال - 1 -317-248-600-978 انتخاب
5- English for the students of theology and law
نويسنده:فرزانه عمادیان‌نایینی ؛ نويسنده:گلنار مزدایسنا ؛ نويسنده:علی تولایی - شهید حسین فهمیده - دیویی: 428.64 - 130 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 9 -162-218-964-978 انتخاب
6- زبان خارجی (ویژه فقه و مبانی حقوق اسلامی): کد R3 - فقه و مبانی حقوق اسلامی
نويسنده:اعظم مشهدی - سرافرازان البرز - دیویی: 428.64029732 - 62 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 100 نسخه - 0 -96-7349-600-978 انتخاب
7- زبان خارجی فقه و مبانی حقوق اسلامی
نويسنده:اعظم مشهدی - پیدار - دیویی: 428.64029732 - 134 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300 نسخه - 400000 ریال - 0 -389-499-600-978 انتخاب
8- کتاب طلایی زبان تخصصی الهیات 3 (فقه و مبانی): ویژه دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور
نويسنده:محمد احمدسیاوشانی - طلایی پویندگان دانشگاه - دیویی: 428.64 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 1 -317-248-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1