لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(104)
چاپ مجدد (142)
تالیف (48)
ترجمه (198)
تهران (233)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (246) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آب آرامش شفا
نويسنده:شاهپرک فرحبخش ؛ ويراستار:زهرا یوسفی‌تبار - جاودانه،جنگل - دیویی: 158.1 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 95000 ریال - 3 -351-158-600-978 انتخاب
2- انرژی‌درمانی محصول شفابخش: کیمیاگری سلولی
نويسنده:مهدی دوستداری - آرام - دیویی: 615.851 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 1900 ریال - 3 -03-6991-964 انتخاب
3- دستان شفابخش: آموزش شفابخشی خود و دیگران
نويسنده:خوزه‌آنتونیو‌پ.دا سیلوا ؛ نويسنده:رابرت استون ؛ مترجم:مجید پزشکی - نسل نواندیش - دیویی: 615.851 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 47 سال 1397 - 1000 نسخه - 259000 ریال - 5 -8-91747-964-978 انتخاب
4- کنترل ذهن: بر اساس دینامیک ذهنی سیلوا
نويسنده:خوزه‌آنتونیو‌پ.دا سیلوا ؛ نويسنده:برت گلدمن ؛ مترجم:مجید پزشکی - نسل نواندیش - دیویی: 158.9 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1383 - 3000 نسخه - 33000 ریال - 6 -05-6714-964 انتخاب
5- انرژی درمانی سلامت جسم و روح با 28 کارت ریکی
نويسنده:دورتی می ؛ مترجم:سیدجمال سجادی - حسام - دیویی: 615.851 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 22000 ریال - 6 -28-6850-964 انتخاب
6- هاله‌درمانی با دستهای شفابخش: برداشتی نوین از مفهوم تندرستی، مناسبات و بیماری‌های انسان
نويسنده:بارباراآن برنن ؛ مترجم:مهیار جلالیانی - جیحون - دیویی: 615.852 - 576 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1387 - 1500 نسخه - 80000 ریال - 5 -32-6534-964 انتخاب
7- چگونه ذهن می‌تواند بدن را شفا دهد
نويسنده:دیوید همیلتون ؛ مترجم:محمود پورآزاد - ذهن زیبا - دیویی: 615.851 - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 370000 ریال - 5 -50-7801-600-978 انتخاب
8- آموزه‌های مورنا درباره مراقبه هواپونونو اصلی + ضربه تراپی
نويسنده:کتایون بناساز - نظری - دیویی: 615.851 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 200000 ریال - 5 -970-289-600-978 انتخاب
9- دستان شفابخش: آموزش شفابخشی خود و دیگران
نويسنده:خوزه‌آنتونیو‌پ.دا سیلوا ؛ نويسنده:رابرت استون ؛ مترجم:مجید پزشکی - نسل نواندیش - دیویی: 615.8 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 8 -8-91747-964 انتخاب
10- دستان شفابخش: آموزش شفابخشی خود و دیگران
نويسنده:خوزه‌آنتونیو‌پ.دا سیلوا ؛ نويسنده:رابرت استون ؛ مترجم:مجید پزشکی - نسل نواندیش - دیویی: 615.8 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1377 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 8 -8-91747-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25