لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (1)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بچه‌هایی کنجکاو مصر باستان را هدایت می‌کردند
نويسنده:فیلیپ استیل ؛ مترجم:پریوش طلایی - لیدا - دیویی: 932 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 50000 ریال - 3 -98-6538-600-978 انتخاب
2- 100 حقیقت درباره‌ی اهرام
نويسنده:جان مالام ؛ مترجم:شیدا فروغی ؛ مترجم:سیده‌یاسمن جلالی - سایه‌گستر - دیویی: 932 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 70000 ریال - 3 -814-502-964-978 انتخاب
3- 100 حقیقت درباره‌ی اهرام
نويسنده:جان مالام ؛ مترجم:شیدا فروغی ؛ مترجم:سیده‌یاسمن جلالی - سایه‌گستر - دیویی: 932 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 70000 ریال - 3 -814-502-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1