لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (29)
تالیف (38)
ترجمه (18)
تهران (47)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (56) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مقدمه‌ای بر روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنائی
نويسنده:غلامعلی افروز - دانشگاه تهران - دیویی: 155.452 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 24 سال 1385 - 18000 ریال - 4 -4077-03-964 انتخاب
2- مقدمه‌ای بر روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنائی
نويسنده:غلامعلی افروز - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 155.452 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 27 سال 1389 - 42000 ریال - 6 -4077-03-964-978 انتخاب
3- هر کودکی می‌تواند یاد بگیرد: کاربرد ابزارهای یادگیری و بازی برای کمک به کودکان دچار تاخیر رشدی
نويسنده:کاترین استرو ؛ نويسنده:تلما رابینسون ؛ نويسنده:آلن پروکتور - افسر - دیویی: 371.9 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 2 -08-8098-964-978 انتخاب
4- ناتوانی‌های یادگیری
نويسنده:علیرضا کاکاوند ؛ ويراستار:هلن دارایی - سرافراز - دیویی: 371.9 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 25000 ریال - 2 -32-8770-964-978 انتخاب
5- مقدمه‌ای بر روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنائی
نويسنده:غلامعلی افروز - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 155.452 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 20 سال 1381 - 10000 ریال - 4 -4077-03-964 انتخاب
6- آموزش گام به گام کودکان کم‌شنوای 6 - 2 سال "درس اول، دوم، سوم، چهارم"
گردآورنده:یونس لطفی ؛ گردآورنده:اکرم حاج‌علی‌اکبر ؛ گردآورنده:سودابه افشارپور - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - دیویی: 371.912 - 236 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 55000 ریال - 7 -56-8863-964-978 انتخاب
7- داستان‌های اجتماعی: برای آموزش مهارت‌های اجتماعی، ارتباطی و خودمراقبتی به کودکان طیف اتیسم و اختلالات وابسته
نويسنده:جان لینگ ؛ مترجم:سعید صادقی - آوای نور - دیویی: 371.94 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 90000 ریال - 4 -217-309-600-978 انتخاب
8- روش‌های تدریس برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه
نويسنده:قربان همتی‌علمدارلو ؛ نويسنده:ستاره شجاعی - آوای نور - دیویی: 371.91 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 200000 ریال - 0 -059-309-600-978 انتخاب
9- روش‌های تدریس برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه
نويسنده:قربان همتی‌علمدارلو ؛ نويسنده:ستاره شجاعی - آوای نور - دیویی: 371.91 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 420000 ریال - 0 -059-309-600-978 انتخاب
10- مقدمه‌ای بر روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنائی
نويسنده:غلامعلی افروز - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 155.452 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 22 سال 1383 - 16000 ریال - 8 -3590-03-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6