لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(359)
چاپ مجدد (311)
تالیف (138)
ترجمه (532)
تهران (580)
شهرستان (90)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (670) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حسن خوب با هم بودن: رازهایی برای برقراری یک رابطه موفق با دیگران
نويسنده:دیوید دی. برنز ؛ مترجم:مریم پویان‌پور - معیار اندیشه - دیویی: 158.2 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 5 -39-5462-600-978 انتخاب
2- تصویرسازی ذهنی و خود تهدیدشده: نظریه‌های نوین خود و کاربرد تصویرسازی ذهنی در شناخت‌درمانی
نويسنده:لوسیا استوپا ؛ مترجم:احمد برجعلی ؛ مترجم:بیتا آجیل‌چی - کتاب ارجمند - دیویی: 153.32 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 160000 ریال - 7 -232-200-600-978 انتخاب
3- مشاوره شناختی - وجودی متمرکز بر کنش خلاق "راهنمای عملی برای مشاوران و درمانگران"
نويسنده:امیر آقاجانی - توانگران - دیویی: 616.89142 - 68 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 300 نسخه - 150000 ریال - 1 -83-7608-964-978 انتخاب
4- از حال بد به حال خوب: شناخت‌درمانی
نويسنده:دیوید دی. برنز ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی ؛ ويراستار:شهلا ارژنگ - نشر آسیم - دیویی: 616.89142 - 640 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 17 سال 1385 - 3000 نسخه - 59000 ریال - 0 -54-8277-964 انتخاب
5- از غصه‌هایت رها شو: کتاب خودیار برای درمان اضطراب و افسردگی
نويسنده:ساسان سیادتی - ساسان سیادتی - دیویی: 616.89142 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 4 -9004-04-964-978 انتخاب
6- آموزش درمان شناختی - رفتاری همراه با نمایش ویدئویی
نويسنده:جسی رایت ؛ نويسنده:مونیکارامیرس باسکو ؛ نويسنده:مایکل‌ای تیز - کتاب ارجمند،ارجمند - دیویی: 616.89142 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1100 نسخه - 250000 ریال - 7 -089-200-600-978 انتخاب
7- زندانیان باور: راهنمای کاربردی تغییر باورها
نويسنده:متیو مکی ؛ نويسنده:استیون فانینگ ؛ مترجم:زهرا اندوز - ذهن‌آویز - دیویی: 616.89142 - 218 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 1100 نسخه - 40000 ریال - 7 -06-5219-600-978 انتخاب
8- شناخت درمانی مبانی و فراتر از آن
نويسنده:جودیت بک ؛ مترجم:لادن فتی ؛ مترجم:فرهاد فریدحسینی - دانژه - دیویی: 616.89142 - 448 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1394 - 1100 نسخه - 270000 ریال - 4 -90-5510-600-978 انتخاب
9- عشق هرگز کافی نیست: شیوه‌های نو برای حل مشکلات زناشویی و خانوادگی بر اساس شناخت درمانی
نويسنده:آرون‌تی. بک ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی ؛ ويراستار:شهلا ارژنگ - نشر پیکان - دیویی: 646.78 - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1380 - 3000 نسخه - 19500 ریال - 5 -11-6229-964 انتخاب
10- شناخت‌درمانی اختلال وسواس فکری - عملی راهنمای درمانگران
نويسنده:سابین ویلهم ؛ نويسنده:گیل استکتی ؛ مترجم:نگار اصغری‌پور - سایه سخن - دیویی: 616.8522706 - 448 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 3 -40-6304-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 67