لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(292)
چاپ مجدد (268)
تالیف (101)
ترجمه (459)
تهران (493)
شهرستان (67)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (560) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای سریع شناخت‌درمانی
نويسنده:مایکل نینان ؛ نويسنده:ویندی درایدن ؛ مترجم:زهرا اندوز - ارجمند،نسل فردا،کتاب ارجمند - 176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1650 نسخه - 29000 ریال - 8 -228-496-964-978 انتخاب
2- گذر از حال بد به حال خوب: همراه با فال زندگی
نويسنده:معصومه آقاپورعلیشاهی ؛ نويسنده:محمدصادق افتتاحی ؛ نويسنده:محمود پوینده - حریم دانش - 138 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 4 -62-2706-964-978 انتخاب
3- تکنیک‌های شناخت درمانی (راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی)
نويسنده:رابرت‌ال. لیهی ؛ مترجم:حسن حمیدپور ؛ مترجم:زهرا اندوز - ارجمند،نسل فردا،کتاب ارجمند - 472 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 2200 نسخه - 115000 ریال - 7 -197-496-964-978 انتخاب
4- کاربرد شناخت‌درمانی در اختلال‌های شخصیت: راهنمای درمانگران
نويسنده:کیت‌ام دیویدسن ؛ مترجم:گیتی شمس - رشد - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 19000 ریال - 4 -51-7537-964 انتخاب
5- کتاب کار درمان‌شناختی - رفتاری (کاربرگ‌ها و تمرین‌های عملی جهت تسهیل تغییرات)
نويسنده:بری گرگوری ؛ مترجم:عاطفه احمدی ؛ مترجم:میرسعید جعفری - ساوالان - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100 نسخه - 80000 ریال - 7 -32-7432-600-978 انتخاب
6- درمان شناختی - رفتاری اختلال‌های اضطرابی: کتابی برای متخصصان
نويسنده:گریگوریس سیموس ؛ نويسنده:اشتفان‌گ. هوفمان ؛ مترجم:اکرم خمسه - کتاب ارجمند،ارجمند - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 210000 ریال - 6 -453-200-600-978 انتخاب
7- راهنمای درمان شناختی - رفتاری
نويسنده:جین سایمنز ؛ نويسنده:راشل گریفیتز ؛ مترجم:احمد برجعلی - دانژه - 334 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 64000 ریال - 9 -82-5510-600-978 انتخاب
8- راهنمای عملی درمان‌ شناختی - رفتاری افسردگی: آموزش بالینی برای درمانگران
نويسنده:رضا رستمی ؛ نويسنده:مریم بیدادیان ؛ نويسنده:حمید بهرامی‌زاده - کتاب ارجمند،ارجمند - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 170000 ریال - 4 -444-200-600-978 انتخاب
9- درمان‌شناختی رفتاری اختلال نارسایی توجه / فزون‌کنشی در بزرگسالان
نويسنده:جی‌راسل رامسی ؛ نويسنده:آنتونی‌ال. راستین ؛ مترجم:علی مشهدی - آوای نور - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 105000 ریال - 6 -65-5413-600-978 انتخاب
10- درمانگری شناختی - رفتاری افراد دچار ناتوانی‌های یادگیری
نويسنده:بیزااستنفرت کروز ؛ نويسنده:دیو داگنان ؛ نويسنده:کنستانتینوس لومیدیس - گلشن اندیشه - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 5 -2-95036-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 56