لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(45)
چاپ مجدد (12)
تالیف (38)
ترجمه (19)
تهران (42)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (57) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاب‌آوری در کودکان (ویژه‌ی مشاوران و مربیان): چگونه کودکانی منعطف و مقاوم در برابر آسیب‌های هیجانی و رفتاری پرورش دهیم؟
نويسنده:نیره آرین‌فر ؛ نويسنده:مریم کتانی ؛ نويسنده:احمد عابدی - نوشته - دیویی: 618.9289156 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 40000 ریال - 6 -018-386-600-978 انتخاب
2- مدیریت استرس و تاب‌آوری در بیماران دیابتی
نويسنده:آزاده فرگت ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - دیویی: 616.4620019 - 158 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 250000 ریال - 1 -036-453-600-978 انتخاب
3- کلاس تاب‌آور: کتاب کار دانش‌آموزان
نويسنده:سام تایلور ؛ نويسنده:آنجی هارت ؛ نويسنده:مدرسه هوپاک - تخت جمشید - دیویی: 155.24 - 82 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 75000 ریال - 0 -287-283-600-978 انتخاب
4- تاب‌آوری و آسیب‌پذیری در کودکان بی‌خانمان
نويسنده:ایمی آر. مان ؛ نويسنده:امی‌آر مون ؛ نويسنده:ارین‌سی کاسی - ورجاوند - دیویی: 155.24 - 52 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 80000 ریال - 8 -10-8757-600-978 انتخاب
5- تاب‌آوری انتقادی در پرستاران
مترجم:معصومه نجفی ؛ مترجم:رقیه اقبالی‌زیارت ؛ مترجم:جلال نورمحمدی - تیمورزاده نوین - دیویی: 610.73 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 195000 ریال - 5 -42-8010-600-978 انتخاب
6- نقش سلامت روان خانواده بر تاب‌آوری روانشناختی
نويسنده:سروش شاه‌بیک - راز نهان - دیویی: 616.89 - 98 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 90000 ریال - 3 -450-448-600-978 انتخاب
7- تاب‌آوری و خانواده
نويسنده:مهدیه صفری‌دستجردیی - دانش ارزین جهان - دیویی: 618.9289156 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 10000 ریال - 9 -2-94404-600-978 انتخاب
8- بررسی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با تاب‌آوری و سبک‌های مقابله‌ای دانشجویان
نويسنده:فاطمه عسگری ؛ نويسنده:کیوان کاکابرایی - حکایت قلم نوین - دیویی: 618.9289156 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100000 ریال - 0 -05-8081-600-978 انتخاب
9- تاب‌آوری و خانواده
نويسنده:مهدیه صفری‌دستجردیی - دانش ارزین جهان - دیویی: 618.9289156 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 80000 ریال - 9 -2-94404-600-978 انتخاب
10- شناخت تاب‌آوری و سبک‌های یادگیری
نويسنده:مبینا فروهر ؛ نويسنده:کیوان کاوه - یاقوت سپاهان - دیویی: 618.9289156 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 80000 ریال - 0 -63-7145-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6