لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(44)
چاپ مجدد (8)
تالیف (37)
ترجمه (15)
تهران (37)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (52) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاب‌آوری و خانواده
نويسنده:مهدیه صفری‌دستجردیی - دانش ارزین جهان - دیویی: 618.9289156 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 100 نسخه - 80000 ریال - 9 -2-94404-600-978 انتخاب
2- تاب‌آوری فردی و خانوادگی
نويسنده:زینب شکوری - پژوهشگر برتر - دیویی: 155.24 - 62 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 6 -7-97649-600-978 انتخاب
3- تاب‌آوری: مفاهیم - نظریه‌ها، مدل‌ها - کاربردها به انضمام پروتکل درمان مبتنی بر تاب‌آوری
نويسنده:عزت‌الله کردمیرزا‌نیکوزاده - آبژ - دیویی: 618.9289156 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 4 -17-6468-600-978 انتخاب
4- تاب‌آوری و خانواده
نويسنده:مهدیه صفری‌دستجردیی - دانش ارزین جهان - دیویی: 618.9289156 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 10000 ریال - 9 -2-94404-600-978 انتخاب
5- نقش سلامت روان خانواده بر تاب‌آوری روانشناختی
نويسنده:سروش شاه‌بیک - راز نهان - دیویی: 616.89 - 98 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 3 -450-448-600-978 انتخاب
6- تاب‌آوری شهری
نويسنده:محمدرضا جمالی - به‌اندیش - دیویی: 658.4056 - 74 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 6 -3-97924-600-978 انتخاب
7- تاب‌آوری (مدیریت خویشتن)
نويسنده:مری‌لین پولی ؛ نويسنده:مایکل ویک‌فیلد ؛ مترجم:محمدرضا مقدسی - ورجاوند - دیویی: 658.406 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 9 -42-8757-600-978 انتخاب
8- تاب‌آوری روان‌شناختی: بهزیستی روانی و اختلال‌های رفتاری
نويسنده:حمید علیزاده - ارسباران - دیویی: 618.9289156 - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 2 -01-7385-600-978 انتخاب
9- واقعی شدن با شرم - تاب‌آوری: سفر از "مردم چه فکری خواهند کرد" به "احساس کافی بودن"
نويسنده:سی‌برنی براون ؛ مترجم:آزاده رادنژاد ؛ مترجم:فرح رادنژاد - آموزه - دیویی: 305.42 - 342 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 333 نسخه - 299000 ریال - 9 -59-5528-964-978 انتخاب
10- زندگی تاب‌آورانه
نويسنده:سی‌برنی براون ؛ مترجم:آزاده رادنژاد ؛ مترجم:فرح رادنژاد - آموزه - دیویی: 305.42 - 342 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 333 نسخه - 330000 ریال - 2 -61-5528-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6