لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (1)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ پزشکی دوره قاجار به روایت اسناد
نويسنده:محسن گنج‌بخش‌زمانی ؛ مقدمه:محمود عباسی - حقوقی - 688 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 220000 ریال - 1 -11-6324-600-978 انتخاب
2- تاریخ اجتماعی پزشکی و بهداشت ایران در عصر ناصری
نويسنده:سیدروح‌الله نعمت‌اللهی ؛ نويسنده:سیدعلیرضا گلشنی ؛ مقدمه:علی یزدی‌نژاد - میرماه - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100 نسخه - 300000 ریال - 9 -208-333-600-978 انتخاب
3- طب سینایی در گذار به مدرنیته در ایران قاجار
نويسنده:ایرج نبی‌پور - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر - 118 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 6 -37-5032-600-978 انتخاب
4- نامه‌ها و گزارش‌های پزشکی یاکوب ادواردپولاک از ایران، 1862 - 1852
مترجم:افسانه(گشتر) جلیل‌زاده ؛ مترجم:تورج آرامش ؛ مقدمه:کارل هولوبار - چوگان - 138 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 20 نسخه - 150000 ریال - 0 -55-5682-964-978 انتخاب
5- نامه‌ها و گزارش‌های پزشکی یاکوب ادواردپولاک از ایران، 1862 - 1852
مترجم:افسانه(گشتر) جلیل‌زاده ؛ مترجم:تورج آرامش ؛ مقدمه:کارل هولوبار - چوگان - 130 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 300 نسخه - 10000 ریال - 0 -55-5682-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1