لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (10)
تالیف (45)
ترجمه (0)
تهران (25)
شهرستان (20)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (45) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شوراهای اسلامی: تجلی خدمت مردم‌پایه
گردآورنده:میرعلی عمادی - نوروزی - دیویی: 354.5502288 - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 170000 ریال - 5 -446-449-600-978 انتخاب
2- شوراها و سازمانهای محلی
نويسنده:صفر جعفرزاده - آذرسبلان - دیویی: 342.5509 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5 -09-6738-964 انتخاب
3- قوانین و مقررات کاربردی شورا و دهیاری
نويسنده:سعیدرضا جندقیان‌بیدگلی ؛ نويسنده:نیره میرزائی - مولفین طلایی - دیویی: 342.5509 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300000 ریال - 2 -860-248-600-978 انتخاب
4- شورا و حقوق شهروندی
نويسنده:علیرضا بستانی ؛ نويسنده:خدیچه جوانی ؛ نويسنده:فرضعلی سالاری - آیین محمود - دیویی: 354.5502288 - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 1 -60-7266-600-978 انتخاب
5- مردم، شورا، شهرداری
گردآورنده:عباس جهان‌تاب - روزگار - دیویی: 342.5509 - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 8 -726-374-964-978 انتخاب
6- حلقه تدبیر: ویژه‌نامه شوراهای اسلامی
نويسنده:حسین بافکار - مرکز پژوهشهای‌ اسلامی ‌صدا و سیما - دیویی: 342.5509 - 126 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 7500 ریال - 9 -60-8606-964 انتخاب
7- تنقیح مجموعه مقررات شهرداری و شوراهای اسلامی و قوانین مرتبط در نظم کنونی همراه با رویه قضایی ویژه: وکلاء - قضات - شهرداران - و اعضای شوراها ...
نويسنده:جلیل پورسلیم‌بناب - فردوسی - دیویی: 342.5509 - 1228 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 1000000 ریال - 4 -78-8347-964-978 انتخاب
8- مجموعه شهرآیین: قانون شهرداری‌ها
نويسنده:محمد عظیمی‌آقداش - فروزش - دیویی: 342.5509 - 172 صفحه - جلد 1 - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 1 -710-547-964-978 انتخاب
9- منتخبی از: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 75/3/1 (همراه با اصلاحات و الحاقات)
تدوين:غلامحسین زیوری ؛ تدوين:مجید سعیدی - ودیعت - دیویی: 342.5509 - 60 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2 -15-7566-600-978 انتخاب
10- تنقیح مجموعه مقررات شهرداری و شوراهای اسلامی و قوانین مرتبط در نظم کنونی همراه با رویه قضایی ویژه: وکلاء - قضات - شهرداران - و اعضای شوراها ...
نويسنده:جلیل پورسلیم‌بناب - فردوسی - دیویی: 342.5509 - 1218 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 1400000 ریال - 4 -78-8347-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5