لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (10)
تالیف (45)
ترجمه (0)
تهران (25)
شهرستان (20)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (45) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شوراهای اسلامی در یک نگاه: مجموعه قوانین و مقررات شوراهای اسلامی با آخرین اصلاحات و نحوه انتخاب شهردار و وظایف شهرداریها
تدوين:علی مهدوی - شاهق - دیویی: 342.5509 - 182 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 90000 ریال - 8 -9-97504-600-978 انتخاب
2- مجموعه قوانین و مقررات شوراهای اسلامی کشور و آیین‌نامه‌های اجرایی
نويسنده:مجید عبدالهی ؛ نويسنده:غضنفر اکبری - قلمستان ‌هنر - دیویی: 342.5509 - 382 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 28500 ریال - 2 -26-8634-964 انتخاب
3- قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور: متن کامل با آخرین اصلاحات ...
به‌اهتمام:بهنام ملکی - بهنام ملکی - دیویی: 342.5509 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3950 ریال - 9 -77-5700-964 انتخاب
4- پرسش و پاسخ شورای اسلامی روستا با انضمام شورای اسلامی‌بخش: مجموعه 330 پرسش اساسی با پاسخ‌های مستند برای اعضای شورای اسلامی روستاها
نويسنده:انوشیروان مباشرامینی - دهسرا - دیویی: 342.5509 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 70000 ریال - 9 -395-197-964-978 انتخاب
5- مجموعه قوانین و مقررات دهیاری‌ها، شوراهای اسلامی بخش و روستا با آخرین اصلاحات و الحاقات
نويسنده:فاطمه بهرامی - چشم‌انداز قطب - دیویی: 342.5509 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 7 -76-8743-600-978 انتخاب
6- مجموعه شهرآیین: قانون شهرداری‌ها
نويسنده:محمد عظیمی‌آقداش - فروزش - دیویی: 342.5509 - 172 صفحه - جلد 1 - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 1 -710-547-964-978 انتخاب
7- حقوق ساخت و سازها (در حیطه‌ی عمل دهیاری، شورای اسلامی روستا و بخشداری)
نويسنده:فریبر صارمی‌نوری - نوید شیراز - دیویی: 343.55078690263 - 114 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 80000 ریال - 0 -488-192-600-978 انتخاب
8- مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات انتخابات مجلس شورای اسلامی
تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:مریم عامری ؛ زيرنظر:مهدی مهدی‌زاده - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 342.5509 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 160000 ریال - 2 -64-8804-600-978 انتخاب
9- مردم، شورا، شهرداری
گردآورنده:عباس جهان‌تاب - روزگار - دیویی: 342.5509 - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 8 -726-374-964-978 انتخاب
10- گذری بر قوانین و مقررات شوراهای اسلامی روستایی
نويسنده:یونس آزادی - طاهری - دیویی: 342.5509 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 150000 ریال - 6 -20-6046-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5