لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (8)
تالیف (41)
ترجمه (0)
تهران (21)
شهرستان (20)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (41) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مردم، شورا، شهرداری
گردآورنده:عباس جهان‌تاب - روزگار - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 8 -726-374-964-978 انتخاب
2- قوانین و مقررات کاربردی شورا و دهیاری
نويسنده:سعیدرضا جندقیان‌بیدگلی ؛ نويسنده:نیره میرزائی - مولفین طلایی - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 300000 ریال - 2 -860-248-600-978 انتخاب
3- قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور: متن کامل با آخرین اصلاحات ...
به‌اهتمام:بهنام ملکی - بهنام ملکی - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 10000 نسخه - 3950 ریال - 9 -77-5700-964 انتخاب
4- تنقیح مجموعه مقررات شهرداری و شوراهای اسلامی و قوانین مرتبط در نظم کنونی همراه با رویه قضایی ویژه: وکلاء - قضات - شهرداران - و اعضای شوراها ...
نويسنده:جلیل پورسلیم‌بناب - فردوسی - 1218 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 1400000 ریال - 4 -78-8347-964-978 انتخاب
5- مجموعه قوانین و مقررات شوراهای اسلامی کشوری 1378
تدوين:علی بادامچی - نشر میزان،نشر دادگستر - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 1 -73-6352-964 انتخاب
6- قانون انتخابات شوراهای اسلامی تشکیلات، وظایف و انتخاب شهرداران: متن کامل
گردآورنده:غلامحسین دوانی - آروین،نشر نخستین - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 4000 نسخه - 3000 ریال - 9 -05-6716-964 انتخاب
7- شوراها و سازمانهای محلی
نويسنده:صفر جعفرزاده - آذرسبلان - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 10000 نسخه - 5 -09-6738-964 انتخاب
8- مجموعه قوانین و مقررات شوراهای اسلامی کشور به انضمام آیین‌نامه‌های اجرایی و آیین‌نامه‌های داخلی شوراها
نويسنده:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - 186 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 1 -074-158-600-978 انتخاب
9- مجموعه قوانین و مقررات مربوط به شوراهای اسلامی کشور: شهر، شهرک، بخش و روستا
نويسنده:غلامرضا معتمدی ؛ نويسنده:جمشید زمانی - ارغنون - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 3500 ریال - 9 -00-6800-964 انتخاب
10- شوراهای اسلامی: تجلی خدمت مردم‌پایه
گردآورنده:میرعلی عمادی - نوروزی - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100 نسخه - 170000 ریال - 5 -446-449-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5