لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(43)
چاپ مجدد (7)
تالیف (29)
ترجمه (21)
تهران (22)
شهرستان (28)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (50) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- امالی سیدمرتضی: مجلس 17 - 38
نويسنده:علی‌بن‌حسین علم‌الهدی ؛ مترجم:حسین صابری - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی - دیویی: 297.171 - 1090 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 350 نسخه - 0 -0169-06-600-978 انتخاب
2- سیری در دانش‌های قرآنی
نويسنده:مصطفی عباسی‌مقدم - دارالفکر - دیویی: 297.15 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -119-270-600-978 انتخاب
3- امالی سیدمرتضی: مجلس 62 - 80
نويسنده:علی‌بن‌حسین علم‌الهدی ؛ مترجم:حسین صابری - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی - دیویی: 297.171 - 624 صفحه - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 3 -0717-06-600-978 انتخاب
4- امالی سیدمرتضی: نمایه‌ها
نويسنده:علی‌بن‌حسین علم‌الهدی ؛ مترجم:حسین صابری - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی - دیویی: 297.171 - 400 صفحه - (در5جلد ) - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 350 نسخه - 4 -0145-06-600-978 انتخاب
5- العلم الالهی: حقیقته، مراتبه، معطیاته
نويسنده:سیدکمال حیدری - دار فراقد - دیویی: 297.171 - 496 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 0 -26-7799-600-978 انتخاب
6- تاویل عرفانی، تفسیر باطنی
نويسنده:حبیب‌الله بابایی - بوستان کتاب - دیویی: 297.171 - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1150 نسخه - 100000 ریال - 3 -1680-09-964-978 انتخاب
7- امالی سیدمرتضی: مجلس 39 - 61
نويسنده:علی‌بن‌حسین علم‌الهدی ؛ مترجم:حسین صابری - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی - دیویی: 297.171 - 542 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 6 -0170-06-600-978 انتخاب
8- امالی سیدمرتضی: مجلس 1 - 16
نويسنده:علی‌بن‌حسین علم‌الهدی ؛ مترجم:حسین صابری - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی - دیویی: 297.171 - 542 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 350 نسخه - 1 -0146-06-600-978 انتخاب
9- درآمدی بر سامانه معرفتی فهم قرآن: بازخوانی نظریه آیت‌الله سیدکمال حیدری
نويسنده:رضا غرابی ؛ مترجم:محمدعلی سلطانی - سخن - دیویی: 297.171 - 384 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 330000 ریال - 4 -757-372-964-978 انتخاب
10- العلم الالهی: حقیقته، مراتبه، معطیاته
نويسنده:سیدکمال حیدری - دار فراقد - دیویی: 297.171 - 540 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 3 -25-7799-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5