لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(43)
چاپ مجدد (7)
تالیف (29)
ترجمه (21)
تهران (22)
شهرستان (28)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (50) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درآمدی بر سامانه معرفتی فهم قرآن: بازخوانی نظریه آیت‌الله سیدکمال حیدری
نويسنده:رضا غرابی ؛ مترجم:محمدعلی سلطانی - سخن - دیویی: 297.171 - 384 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 330000 ریال - 4 -757-372-964-978 انتخاب
2- امالی سیدمرتضی: مجلس 17 - 38
نويسنده:علی‌بن‌حسین علم‌الهدی ؛ مترجم:حسین صابری - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی - دیویی: 297.171 - 546 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 0 -0619-06-600-978 انتخاب
3- امالی سیدمرتضی: مجلس 62 - 80
نويسنده:علی‌بن‌حسین علم‌الهدی ؛ مترجم:حسین صابری - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی - دیویی: 297.171 - 624 صفحه - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 3 -0717-06-600-978 انتخاب
4- امالی سیدمرتضی: مجلس 17 - 38
نويسنده:علی‌بن‌حسین علم‌الهدی ؛ مترجم:حسین صابری - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی - دیویی: 297.171 - 1090 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 350 نسخه - 0 -0169-06-600-978 انتخاب
5- تاویل در کشف الاسرار
نويسنده:مریم جعفری - گیوا،موسسه پارسا مبتکر گام اول - دیویی: 297.178 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -62-8095-600-978 انتخاب
6- امالی سیدمرتضی: مجلس 39 - 61
نويسنده:علی‌بن‌حسین علم‌الهدی ؛ مترجم:حسین صابری - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی - دیویی: 297.171 - 542 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 6 -0170-06-600-978 انتخاب
7- روش‌شناسی غزالی در علوم قرآنی (جواهر القرآن و احیاء علوم‌الدین)
نويسنده:فاطمه محمدی‌رحیمی - اندیشه عصر - دیویی: 297.18 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 90000 ریال - 0 -014-421-600-978 انتخاب
8- امالی سیدمرتضی: نمایه‌ها
نويسنده:علی‌بن‌حسین علم‌الهدی ؛ مترجم:حسین صابری - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی - دیویی: 297.171 - 400 صفحه - (در5جلد ) - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 350 نسخه - 4 -0145-06-600-978 انتخاب
9- پیوستگی متن قرآن کریم (رویکرد زبان‌شناختی)
نويسنده:محمدحسن صانعی‌پور ؛ نويسنده:سیدمهدی لطفی - جامعه امام صادق (ع) - دیویی: 297.153 - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 0 -500-214-600-978 انتخاب
10- امالی سیدمرتضی: نمایه‌ها
نويسنده:علی‌بن‌حسین علم‌الهدی ؛ مترجم:حسین صابری - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی - دیویی: 297.171 - 240 صفحه - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 0 -0172-06-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5