لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(81)
چاپ مجدد (62)
تالیف (139)
ترجمه (4)
تهران (125)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (36)

تعداد یافت شده (143) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نرخ سفرسازی کاربری‌های شهر تهران
نويسنده:شهاب‌الدین کرمانشاهی ؛ نويسنده:علیرضا درزی‌رامندی ؛ نويسنده:مهدی بشیری‌نیا - مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران (شهرداری تهران) - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 5 -47-6080-600-978 انتخاب
2- آشنایی با طرح‌های توسعه شهری در ایران (طرح‌های توسعه شهری ساختاری و راهبردی)
نويسنده:ناصر براتی ؛ نويسنده:مینا براتی - سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 5 -93-8466-964-978 انتخاب
3- تحلیلی از ویژگیهای برنامه‌ریزی شهری در ایران
نويسنده:ناصر مشهدی‌زاده‌دهاقانی - دانشگاه علم و صنعت ایران - 694 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1390 - 2000 نسخه - 95000 ریال - 2 -097-454-964 انتخاب
4- فرایند برنامه‌ریزی شهری ایران
نويسنده:محمدتقی رهنمایی ؛ نويسنده:پروانه شاه‌حسینی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 1500 نسخه - 14500 ریال - 1 -888-459-964 انتخاب
5- برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری
نويسنده:محمدتقی رضویان - منشی - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 24800 ریال - 8 -00-7833-964 انتخاب
6- با شهر و منطقه در ایران
نويسنده:اسماعیل شیعه - دانشگاه علم و صنعت ایران - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 2000 نسخه - 16000 ریال - 7 -086-454-964 انتخاب
7- فرایند برنامه‌ریزی شهری ایران
نويسنده:محمدتقی رهنمایی ؛ نويسنده:پروانه شاه‌حسینی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1391 - 2500 نسخه - 45000 ریال - 4 -793-530-964-978 انتخاب
8- مبانی شهرشناسی (رشته معماری و شهرسازی)
نويسنده:حمیدرضا عامری‌سیاهویی ؛ نويسنده:صابر زند ؛ ويراستار:هادی ایوانی - دانشگاه پیام نور - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 48000 ریال - 0 -0149-14-964-978 انتخاب
9- ضوابط ساخت و ساز شهری
نويسنده:محمد عزتی‌غریبدوستی ؛ نويسنده:ولی عبدالهی - فروزش - 382 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 3 -448-547-964-978 انتخاب
10- ترس در فضای شهری
نويسنده:سایه فریدطهرانی ؛ مقدمه:جهانشاه پاکزاد - آرمان شهر - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 1 -01-6248-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15