لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(85)
چاپ مجدد (64)
تالیف (145)
ترجمه (4)
تهران (130)
شهرستان (19)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (36)

تعداد یافت شده (149) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرایند برنامه‌ریزی شهری ایران
نويسنده:محمدتقی رهنمایی ؛ نويسنده:پروانه شاه‌حسینی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1389 - 2500 نسخه - 25500 ریال - 3 -888-459-964-978 انتخاب
2- مدیریت نوسازی بافت‌های فرسوده شهری
نويسنده:راضیه حیدری - اریترین - 122 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 5 -28-8414-600-978 انتخاب
3- برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری
نويسنده:محمدرضا پورمحمدی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1392 - 2500 نسخه - 40000 ریال - 3 -705-459-964-978 انتخاب
4- مبانی طرح‌های سیال شهری
نويسنده:سهراب مشهودی - شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری - 250 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1500 نسخه - 28500 ریال - 9 -1-93108-964 انتخاب
5- کاربرد تحلیل جریان در برنامه‌ریزی منطقه‌ای
نويسنده:میتراسادات هاشمی - طلایی پویندگان دانشگاه - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100 نسخه - 140000 ریال - 8 -628-248-600-978 انتخاب
6- حقوق و قوانین شهری
نويسنده:صلاح شریفی - واصف لاهیجی - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 60000 ریال - 0 -04-7360-600-978 انتخاب
7- برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری
نويسنده:محمدرضا پورمحمدی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1396 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 3 -705-459-964-978 انتخاب
8- شهرسازی معاصر ایران
نويسنده:سیدمحمدعلی کامروا - دانشگاه تهران - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 4 -6022-03-964-978 انتخاب
9- مکان سوم: نگاهی بر شهر ایرانی
نويسنده:الهام داودی ؛ نويسنده:آتوسا مدیری - نیکان کتاب - 122 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 1 -372-196-964-978 انتخاب
10- قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها همراه با آخرین اصلاحات
گردآورنده:ابراهیم عباسقلی‌پوروحید - جاودانه،جنگل - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 7 -113-158-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15