لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دفتر یادداشت روزانه یک نویسنده
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:ابراهیم یونسی - معین - دیویی: 891.733 - 500 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1 -75-7603-964-978 انتخاب
2- دفتر یادداشت روزانه یک نویسنده
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:ابراهیم یونسی - معین - دیویی: 891.733 - 506 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 8 -76-7603-964-978 انتخاب
3- دفتر یادداشت روزانه یک نویسنده
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:ابراهیم یونسی - معین - دیویی: 891.733 - 508 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5 -77-7603-964-978 انتخاب
4- دفتر یادداشت روزانه یک نویسنده
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:ابراهیم یونسی - بزرگمهر - دیویی: 891.733 - 1509 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 15500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1