لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (0)
تالیف (28)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (27)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تا آسمان راهی نیست: گزیده‌ای از زندگی‌نامه، خاطرات، وصیت‌نامه، دست‌نوشته و تصاویر شهید احمد علی‌پور
گردآورنده: پایگاه بسیج خواهران شهرک امام خمینی (ره) بابل - مبعث - دیویی: 955.0843092 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 5 -52-7095-964-978 انتخاب
2- شهدای سقاخانه
نويسنده:سیدعباس سلیمانی - نظری - دیویی: 955.08430923 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 50000 ریال - 9 -141-289-600-978 انتخاب
3- تا انتها حضور: گزیده‌ای از زندگی‌نامه، خاطرات، وصیت‌نامه، دست‌نوشته و تصاویر شهید محمود کلانتر
- مبعث - دیویی: 955.08430922 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 7 -71-5356-600-978 انتخاب
4- رفیق: گزیده‌ای از زندگی‌نامه، خاطرات، وصیت‌نامه، دست‌نوشته و تصاویر شهید ولی‌الله خانلرپور
گردآورنده: پایگاه بسیج خواهران شهرک امام خمینی (ره) بابل - مبعث - دیویی: 955.0843092 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 8 -22-7095-964-978 انتخاب
5- رد پای دل: گزیده‌ای از زندگی نامه،‌ خاطرات، وصیت‌نامه، دست‌نوشته و تصاویر شهید سبزعلی باقری
- مبعث - دیویی: 955.08430922 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 3 -79-5356-600-978 انتخاب
6- سروهای برافراشته: زندگینامه، وصایا و خاطرات شهدای گرجی‌آباد بابل
نويسنده:محمد پورچالی ؛ ويراستار:داود باقری‌زاد - اندیشه قلم - دیویی: 955.08430922 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100000 ریال - 8 -31-6136-600-978 انتخاب
7- حیدر: گزیده‌ای از زندگی‌نامه، خاطرات، وصیت‌نامه، دست‌نوشته و تصاویر شهید علی حیدرزاده
- مبعث - دیویی: 955.08430922 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 3 -66-5356-600-978 انتخاب
8- تبسم رهایی: گزیده‌ای از زندگی‌نامه، خاطرات، وصیت‌نامه، دست‌نوشته و تصاویر شهید محمد (کیومرث) بابانژاد
- مبعث - دیویی: 955.08430922 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 7 -68-5356-600-978 انتخاب
9- اسکله عروج
- مبعث - دیویی: 955.08430922 - 66 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300000 ریال - 2 -95-7095-964-978 انتخاب
10- او یک معلم بود: گزیده‌ای از زندگی‌نامه، خاطرات، وصیت‌نامه، دست‌نوشته و تصاویر شهید حسن ثقفی
- مبعث - دیویی: 955.08430922 - 36 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 0 -70-5356-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3