لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (0)
تالیف (28)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (27)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نگاه آخر: گزیده‌ای از زندگی‌نامه، خاطرات، وصیت‌نامه، دست‌نوشته و تصاویر شهید عباس ذبیح‌زاده
گردآورنده: پایگاه بسیج خواهران شهرک امام خمینی (ره) بابل - مبعث - دیویی: 955.0843092 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 1 -18-7095-964-978 انتخاب
2- ذوالفقار: گزیده‌ای از زندگی‌نامه، خاطرات، وصیت‌نامه، دست‌نوشته و تصاویر شهید حسین ذوالفقاری
- مبعث - دیویی: 955.08430922 - 36 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 6 -65-5356-600-978 انتخاب
3- مردان خیبر: گزیده‌ای از زندگی‌نامه، خاطرات، وصیت‌نامه، دست‌نوشته و تصاویر شهید امین‌علی امامی
گردآورنده: پایگاه بسیج خواهران شهرک امام خمینی (ره) بابل - مبعث - دیویی: 955.0843092 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 1 -21-7095-964-978 انتخاب
4- گلی از رمضان: گزیده‌ای از زندگی‌نامه، خاطرات، وصیت‌نامه، دست‌نوشته و تصاویر شهید رمضانعلی بلالی اوصیاء
- مبعث - دیویی: 955.08430922 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 6 -81-5356-600-978 انتخاب
5- اثر جاودان: گزیده‌ای از زندگی‌نامه، خاطرات، وصیت‌نامه، دست‌نوشته و تصاویر شهید محمدحسین علی‌گل‌زاده
گردآورنده: پایگاه بسیج خواهران شهرک امام خمینی (ره) بابل - مبعث - دیویی: 955.0843092 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 7 -45-7095-964-978 انتخاب
6- سرو سوخته: گزیده‌ای از زندگی‌نامه، خاطرات، وصیت‌نامه، دست‌نوشته و تصاویر شهید جمعلی عزالدین‌فومشی
- مبعث - دیویی: 955.08430922 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 9 -64-5356-600-978 انتخاب
7- نیلوفر سفید: گزیده‌ای از زندگی‌نامه، خاطرات، وصیت‌نامه، دست‌نوشته و تصاویر شهید یعقوب عبدی
گردآورنده: پایگاه بسیج خواهران شهرک امام خمینی (ره) بابل - مبعث - دیویی: 955.0843092 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 4 -04-7095-964-978 انتخاب
8- بی‌پلاک: گزیده‌ای از زندگی‌نامه، خاطرات،‌ وصیت‌نامه،‌دست‌نوشته و تصاویر شهید علی‌محمد بابانیا بازگیری
- مبعث - دیویی: 955.08430922 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 4 -69-5356-600-978 انتخاب
9- شهدای سقاخانه
نويسنده:سیدعباس سلیمانی - نظری - دیویی: 955.08430923 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 9 -141-289-600-978 انتخاب
10- آیینه بی‌صدا: گزیده‌ای از زندگی‌نامه، خاطرات، وصیت‌نامه، دست‌نوشته و تصاویر شهید محمدرضا تقی‌زاده
گردآورنده: پایگاه بسیج خواهران شهرک امام خمینی (ره) بابل - مبعث - دیویی: 955.0843092 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 5 -36-7095-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3