لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (0)
تالیف (29)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (28)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (29) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سکوت پروانه: گزیده‌ای از زندگی‌نامه، خاطرات، وصیت‌نامه، دست‌نوشته و تصاویر شهید محمدزمان کلاگر
گردآورنده: پایگاه بسیج خواهران شهرک امام خمینی (ره) بابل - مبعث - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 7 -03-7095-964-978 انتخاب
2- غریب اما قریب: گزیده‌ای از زندگی‌نامه، خاطرات، وصیت‌نامه، دست‌نوشته و تصاویر شهید عباسعلی اکبرزاده
- مبعث - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 1 -18-7095-964-978 انتخاب
3- نگاه آخر: گزیده‌ای از زندگی‌نامه، خاطرات، وصیت‌نامه، دست‌نوشته و تصاویر شهید عباس ذبیح‌زاده
گردآورنده: پایگاه بسیج خواهران شهرک امام خمینی (ره) بابل - مبعث - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 1 -18-7095-964-978 انتخاب
4- ذوالفقار: گزیده‌ای از زندگی‌نامه، خاطرات، وصیت‌نامه، دست‌نوشته و تصاویر شهید حسین ذوالفقاری
- مبعث - 36 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - انتخاب
5- شهدای سقاخانه
نويسنده:سیدعباس سلیمانی - نظری - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 9 -141-289-600-978 انتخاب
6- در آخرین بانگ نیز مرا بخوان: گزیده‌ای از زندگی‌نامه، خاطرات، وصیت‌نامه، دست‌نوشته و تصاویر شهید محمدحسین حسین‌پور
گردآورنده: پایگاه بسیج خواهران شهرک امام خمینی (ره) بابل - مبعث - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 9 -12-7095-964-978 انتخاب
7- پوتین قرمز: گزیده‌ای از زندگی‌نامه، خاطرات، وصیت‌نامه، دست‌نوشته و تصاویر شهید نقی علی‌نیاء
- مبعث - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - انتخاب
8- اثر جاودان: گزیده‌ای از زندگی‌نامه، خاطرات، وصیت‌نامه، دست‌نوشته و تصاویر شهید محمدحسین علی‌گل‌زاده
گردآورنده: پایگاه بسیج خواهران شهرک امام خمینی (ره) بابل - مبعث - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 7 -45-7095-964-978 انتخاب
9- سرو سوخته: گزیده‌ای از زندگی‌نامه، خاطرات، وصیت‌نامه، دست‌نوشته و تصاویر شهید جمعلی عزالدین‌فومشی
- مبعث - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 9 -64-5356-600-978 انتخاب
10- مردان خیبر: گزیده‌ای از زندگی‌نامه، خاطرات، وصیت‌نامه، دست‌نوشته و تصاویر شهید امین‌علی امامی
گردآورنده: پایگاه بسیج خواهران شهرک امام خمینی (ره) بابل - مبعث - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3