لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (0)
تالیف (28)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (27)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تا انتها حضور: گزیده‌ای از زندگی‌نامه، خاطرات، وصیت‌نامه، دست‌نوشته و تصاویر شهید محمود کلانتر
- مبعث - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 7 -71-5356-600-978 انتخاب
2- حیدر: گزیده‌ای از زندگی‌نامه، خاطرات، وصیت‌نامه، دست‌نوشته و تصاویر شهید علی حیدرزاده
- مبعث - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 3 -66-5356-600-978 انتخاب
3- باز سفیدپر: گزیده‌ای از زندگی‌نامه، خاطرات، وصیت‌نامه، دست‌نوشته و تصاویر شهید سیدحسین بازسفید پر
- مبعث - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 2 -63-5356-600-978 انتخاب
4- شهدای سقاخانه
نويسنده:سیدعباس سلیمانی - نظری - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 9 -141-289-600-978 انتخاب
5- تبسم رهایی: گزیده‌ای از زندگی‌نامه، خاطرات، وصیت‌نامه، دست‌نوشته و تصاویر شهید محمد (کیومرث) بابانژاد
- مبعث - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 7 -68-5356-600-978 انتخاب
6- اسکله عروج
- مبعث - 66 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300000 ریال - 2 -95-7095-964-978 انتخاب
7- او یک معلم بود: گزیده‌ای از زندگی‌نامه، خاطرات، وصیت‌نامه، دست‌نوشته و تصاویر شهید حسن ثقفی
- مبعث - 36 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 0 -70-5356-600-978 انتخاب
8- سکوت پروانه: گزیده‌ای از زندگی‌نامه، خاطرات، وصیت‌نامه، دست‌نوشته و تصاویر شهید محمدزمان کلاگر
گردآورنده: پایگاه بسیج خواهران شهرک امام خمینی (ره) بابل - مبعث - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 7 -03-7095-964-978 انتخاب
9- غریب اما قریب: گزیده‌ای از زندگی‌نامه، خاطرات، وصیت‌نامه، دست‌نوشته و تصاویر شهید عباسعلی اکبرزاده
- مبعث - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - انتخاب
10- عکس، زندگینامه و خاطرات شهدای ترور بابل
نويسنده:رویا نصیری - اکسیر قلم - 164 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 5 -76-7603-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3