لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (0)
تالیف (28)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (27)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نیلوفر سفید: گزیده‌ای از زندگی‌نامه، خاطرات، وصیت‌نامه، دست‌نوشته و تصاویر شهید یعقوب عبدی
گردآورنده: پایگاه بسیج خواهران شهرک امام خمینی (ره) بابل - مبعث - دیویی: 955.0843092 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 4 -04-7095-964-978 انتخاب
2- بی‌پلاک: گزیده‌ای از زندگی‌نامه، خاطرات،‌ وصیت‌نامه،‌دست‌نوشته و تصاویر شهید علی‌محمد بابانیا بازگیری
- مبعث - دیویی: 955.08430922 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 4 -69-5356-600-978 انتخاب
3- رفیق: گزیده‌ای از زندگی‌نامه، خاطرات، وصیت‌نامه، دست‌نوشته و تصاویر شهید ولی‌الله خانلرپور
گردآورنده: پایگاه بسیج خواهران شهرک امام خمینی (ره) بابل - مبعث - دیویی: 955.0843092 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 8 -22-7095-964-978 انتخاب
4- رد پای دل: گزیده‌ای از زندگی نامه،‌ خاطرات، وصیت‌نامه، دست‌نوشته و تصاویر شهید سبزعلی باقری
- مبعث - دیویی: 955.08430922 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - انتخاب
5- حیدر: گزیده‌ای از زندگی‌نامه، خاطرات، وصیت‌نامه، دست‌نوشته و تصاویر شهید علی حیدرزاده
- مبعث - دیویی: 955.08430922 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 3 -66-5356-600-978 انتخاب
6- باز سفیدپر: گزیده‌ای از زندگی‌نامه، خاطرات، وصیت‌نامه، دست‌نوشته و تصاویر شهید سیدحسین بازسفید پر
- مبعث - دیویی: 955.08430922 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 2 -63-5356-600-978 انتخاب
7- تا آسمان راهی نیست: گزیده‌ای از زندگی‌نامه، خاطرات، وصیت‌نامه، دست‌نوشته و تصاویر شهید احمد علی‌پور
گردآورنده: پایگاه بسیج خواهران شهرک امام خمینی (ره) بابل - مبعث - دیویی: 955.0843092 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 5 -52-7095-964-978 انتخاب
8- تبسم رهایی: گزیده‌ای از زندگی‌نامه، خاطرات، وصیت‌نامه، دست‌نوشته و تصاویر شهید محمد (کیومرث) بابانژاد
- مبعث - دیویی: 955.08430922 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 7 -68-5356-600-978 انتخاب
9- تا انتها حضور: گزیده‌ای از زندگی‌نامه، خاطرات، وصیت‌نامه، دست‌نوشته و تصاویر شهید محمود کلانتر
- مبعث - دیویی: 955.08430922 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 7 -71-5356-600-978 انتخاب
10- شهدای سقاخانه
نويسنده:سیدعباس سلیمانی - نظری - دیویی: 955.08430923 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 9 -141-289-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3