لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(60)
چاپ مجدد (52)
تالیف (60)
ترجمه (52)
تهران (78)
شهرستان (34)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (112) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شیر مادر و تغذیه شیرخوار
- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دفتر آموزش بهداشت - دیویی: 649.33 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 7 -86-6513-964 انتخاب
2- شیر مادر
نويسنده:محمدمهدی اصفهانی ؛ نويسنده:بلقیس اولادی ؛ نويسنده:منصور بهرامی - شادرنگ - دیویی: 649.33 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 45000 ریال - 9 -24-7434-964-978 انتخاب
3- چهل نکته کلیدی برای شیردادن به نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ نويسنده:مارتا سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.33 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1391 - 55000 ریال - 0 -1-90074-964-978 انتخاب
4- 101 دلیل برای تغذیه نوزادان با شیر مادر
نويسنده:لسلی بوربای ؛ مترجم:میرمجید خلخالی‌زاویه ؛ ويراستار:حمیدرضا نگهبان - به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی) - دیویی: 649.33 - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 20000 ریال - 2 -1332-02-964-978 انتخاب
5- تغذیه با شیر مادر و مساله خویشاوندی رضاعی
نويسنده:محمدمهدی اصفهانی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - دیویی: 649.33 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 2500 ریال - انتخاب
6- تغذیه با شیر مادر
نويسنده:جوآنا مورهد ؛ مترجم:فاطمه صهبا ؛ ويراستار:مژگان کلهر - پیدایش - دیویی: 649.33 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 40000 ریال - 6 -517-349-964-978 انتخاب
7- روشهای شیر دادن نوزاد (فواید شیر مادر)
نويسنده:کارولین دیکن ؛ مترجم:توراندخت(مالکی) تمدن ؛ ويراستار:اصغر اندرودی - نشر البرز - دیویی: 613.269 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 16000 ریال - 5 -389-442-964 انتخاب
8- سیمای برنامه کشوری ترویج تغذیه با شیر مادر در جمهوری اسلامی ایران: گذشته، حال و آینده
زيرنظر: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - فوژان گرافیک - دیویی: 649.33 - 50 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2 -02-6815-600-978 انتخاب
9- تغذیه با شیر مادر
نويسنده:زهرا خسروی‌عنبران ؛ نويسنده:مهدی محسنی‌زاده ؛ نويسنده:علی دشتگرد - پرستاران جوان - دیویی: 649.33 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 59500 ریال - 9 -50-6417-600-978 انتخاب
10- چهل نکته کلیدی برای شیردادن به نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ نويسنده:مارتا سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی - نشر صابرین - دیویی: 649.33 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 4200 ریال - 5 -1-90074-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12