لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (12)
تالیف (3)
ترجمه (21)
تهران (23)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هنر بدون عنوان: هنر معاصر چیست؟
نويسنده:جکی کلاین ؛ مترجم:توکا ملکی - موسسه فرهنگی و پژوهشی چاپ و نشر نظر - دیویی: 709.04 - 74 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 195000 ریال - 5 -177-152-600-978 انتخاب
2- هنر، خیال، زیبایی: تولید هنری از دیدگاه مولوی براساس کتاب فیه ما فیه
نويسنده:مریم جعفری ؛ زيرنظر:مصطفی ملکیان ؛ ويراستار:پریا عباسی - کرگدن - دیویی: 8fa1.31 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 300000 ریال - 5 -49-6420-622-978 انتخاب
3- هنر و یادگیری
نويسنده:رضوان رسولی ؛ نويسنده:مهستی رسولی - پرورش ذهن فرزام - دیویی: 701.1 - 82 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100000 ریال - 6 -00-8068-600-978 انتخاب
4- هنر همچون درمان
مترجم:مهرناز مصباح - نشر چشمه - دیویی: 701.18 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 220000 ریال - 3 -615-229-600-978 انتخاب
5- مبانی نظری هنرهای تجسمی
نويسنده:حبیب‌الله آیت‌اللهی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 701.1 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1398 - 300000 ریال - 7 -257-459-964-978 انتخاب
6- هنر همچون درمان
نويسنده:آلن دوباتن ؛ نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:مهرناز مصباح - نشر چشمه - دیویی: 701.18 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 250000 ریال - 3 -615-229-600-978 انتخاب
7- هنر همچون درمان
مترجم:مهرناز مصباح - نشر چشمه - دیویی: 701.18 - 254 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 260000 ریال - 3 -615-229-600-978 انتخاب
8- هنر همچون درمان
نويسنده:آلن دوباتن ؛ نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:مهرناز مصباح - نشر چشمه - دیویی: 701.18 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 3 -615-229-600-978 انتخاب
9- رسم نقد هنر: نگریستن به اثر هنری و گفتن از آن
نويسنده:دیوید سال ؛ مترجم:کامران غبرایی ؛ ويراستار:نغمه نقشین‌پور - چتر فیروزه - دیویی: 709.04 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 750000 ریال - 3 -5-99835-622-978 انتخاب
10- در شناخت ادبی هنر
نويسنده:رومن اینگاردن ؛ مترجم:مرتضی آقامحمدی - رسول اعظم (ص) - دیویی: 701.18 - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 7 -12-7238-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3