لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تقابل: تحلیلی زبان‌شناختی و روان‌شناختی
نويسنده:چارلز‌کی آگدن ؛ مترجم:کوروش صفوی - علمی - دیویی: 153.4 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 6 -465-404-964-978 انتخاب
2- در جست‌وجوی زبان کامل
نويسنده:اومبرتو اکو ؛ مترجم:پیروز ایزدی - فرهنگ جاوید - دیویی: 408.9 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 50000 ریال - 0 -36-6182-600-978 انتخاب
3- در جست‌وجوی زبان کامل
نويسنده:اومبرتو اکو ؛ مترجم:پیروز ایزدی - فرهنگ جاوید - دیویی: 408.9 - 82 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 50000 ریال - 0 -36-6182-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1