لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(54)
چاپ مجدد (20)
تالیف (74)
ترجمه (0)
تهران (66)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (74) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون زمین شهری
گردآورنده:مهدی صیادی - کمک آزمون - دیویی: 346.55045 - 34 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - 0 -2-97183-600-978 انتخاب
2- قانون اراضی مستحدث و ساحلی
- روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 343.55025 - 62 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 70000 ریال - 9 -72-7894-600-978 انتخاب
3- مجموعه قوانین و مقررات اراضی، زمین شهری و منابع طبیعی
تدوين:سیدرضا موسوی - هزار رنگ - دیویی: 346.55045 - 386 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 160000 ریال - 7 -00-8847-600-978 انتخاب
4- مجموعه قانون نوسازی و عمران شهری و آیین‌نامه‌های آن
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تهيه و تنظيم: دفتر حقوقی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ؛ تدوين:لیلا لولاچی - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 343.55025 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 15000 ریال - 8 -40-6747-600-978 انتخاب
5- شهرسازی و معماری اسلامی در آیینه قوانین و مقررات
نويسنده:جواد هاشمی‌فشارکی ؛ نويسنده:علی دل‌زنده - جهاد دانشگاهی واحد قزوین - دیویی: 346.55045 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 8 -32-6647-622-978 انتخاب
6- تغییر کاربری
نويسنده:امین محمدی - جاودانه - دیویی: 343.55045 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 250000 ریال - 1 -553-158-600-978 انتخاب
7- برگزیده قوانین و مقررات املاک و اراضی شهری
نويسنده:یونس شاه‌حسینی - حبله‌ رود - دیویی: 343.550432 - 294 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 180000 ریال - 3 -84-7644-600-978 انتخاب
8- مجموعه قوانین و مقررات اراضی و زمین شهری همراه با اصلاحات سال 1395
تدوين:سمانه ابوالحسنی - آلا قلم - دیویی: 346.55045 - 324 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 120000 ریال - 9 -26-7754-600-978 انتخاب
9- مجموعه قوانین و مقررات تغییر کاربری اراضی
تدوين:سیدمهدی کمالان - کمالان - دیویی: 343.550233 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 50000 ریال - 7 -31-7967-600-978 انتخاب
10- قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در رویه قضایی
گردآورنده:سیدمحمدرسول باختر - جاودانه،جنگل - دیویی: 343.55045 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 35000 ریال - 3 -380-158-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8