لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(53)
چاپ مجدد (7)
تالیف (54)
ترجمه (6)
تهران (48)
شهرستان (12)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (60) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سازمان و تشکیلات
به‌اهتمام:نجمه صادقی ؛ به‌اهتمام:غدیر صادقی ؛ ويراستار:الهام دانشمند - حریم دانش - دیویی: 658 - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 2 -37-2706-964-978 انتخاب
2- استراتژی‌‌های موفق در شرکت‌های بازرگانی
نويسنده:علی نحوی‌راد - آب خست - دیویی: 658.4012 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 6 -03-6104-622-978 انتخاب
3- استراتژی در مدیریت
نويسنده:عباس شفیع‌رعیت ؛ ويراستار:بهار قادری - قلم امامت - دیویی: 658.4012 - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 230000 ریال - 6 -32-8966-600-978 انتخاب
4- موانع اجرای برنامه‌ریزی استراتژی در سازمان‌ها
نويسنده:مجتبی خزایی - اندیشگان،کانون کارگروه‌های همیاری نورآفرینش - دیویی: 658.4012 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 120000 ریال - 8 -72-5811-600-978 انتخاب
5- مبانی سازمان و استقرار استراتژی در آن
نويسنده:مجید نجاریان - جهاد دانشگاهی، واحد شهید بهشتی - دیویی: 658.4012 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 380000 ریال - 1 -062-479-964-978 انتخاب
6- مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک: مبانی نظری و تجربی
نويسنده:یدالله مهرعلی‌زاده ؛ نويسنده:احسان مقدس‌پور ؛ نويسنده:نسترن جودزاده - راه معاصر - دیویی: 658.4012 - 266 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -04-6585-600-978 انتخاب
7- آنچه استراتژیست‌ها باید بدانند: چگونه سازمانی ناب داشته باشیم؟
نويسنده:پرویز نصرتی‌کردکندی - نوآوران سینا - دیویی: 658.4012 - 332 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 650000 ریال - 6 -42-8534-600-978 انتخاب
8- مدیریت آینده‌پرداز: پیش به سوی تفکر پسااستراتژیک
نويسنده:کارین هولستیوس ؛ نويسنده:پنتی مالاسکا ؛ مترجم:مهرداد تقوی‌گیلانی - آینده‌پژوه - دیویی: 658 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 150000 ریال - 3 -41-7265-600-978 انتخاب
9- مدیریت استراتژیک با نگاهی به آینده‌نگری در سازمان
نويسنده:سمانه آذرپرا ؛ نويسنده:مریم ابراهیمی - صالحیان - دیویی: 658.4012 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 97000 ریال - 4 -1-98042-600-978 انتخاب
10- مدیریت استراتژیک ویژه دانشجویان مراکز آموزش عالی
نويسنده:زهرا عاقل ؛ ويراستار:فاطمه محمدی - طلایی پویندگان دانشگاه - دیویی: 658.4012 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 0 -046-248-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6