لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(63)
چاپ مجدد (8)
تالیف (63)
ترجمه (8)
تهران (57)
شهرستان (14)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (71) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کنترل استراتژیک جامع
نويسنده:سیدمحمد اعرابی - نارین رسانه - دیویی: 658.4012 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 7 -47-7980-600-978 انتخاب
2- راهنمای کاربردی مدیریت استراتژیک در سازمان
نويسنده:سودابه وطن‌خواه ؛ نويسنده:پیوند باستانی ؛ نويسنده:محمود بیگلر - سیدمحمود اخوت - دیویی: 658.4012 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 60000 ریال - 0 -41-6065-600-978 انتخاب
3- مدیریت استراتژیک برای کارآفرینان
نويسنده:محمدجواد نائیجی ؛ نويسنده:فرهاد پناهی‌فر - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - دیویی: 658.4012 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 230000 ریال - 8 -095-460-600-978 انتخاب
4- فرازهایی از رهبری و مدیریت ریسک
مترجم:مژگان ولدخانی - آموزشی تالیفی ارشدان - دیویی: 658.406 - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 160000 ریال - 6 -88-8767-600-978 انتخاب
5- موانع اجرای برنامه‌ریزی استراتژی در سازمان‌ها
نويسنده:مجتبی خزایی - اندیشگان،کانون کارگروه‌های همیاری نورآفرینش - دیویی: 658.4012 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 120000 ریال - 8 -72-5811-600-978 انتخاب
6- مدیریت استراتژی چابک در عصر دیجیتال: با کارت امتیازی متوازن پویا ( D-BSC)، تصمیم‌گیری، سرعت و اثربخشی را تغییر داد
مترجم:حمیدرضا صمدی ؛ نويسنده:دیوید ویراوس ؛ نويسنده:جیمز کریملن - سازمان مدیریت صنعتی - دیویی: 658.4012 - 262 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 700000 ریال - 2 -165-275-600-978 انتخاب
7- استراتژی، استراتژیست؛ و رویکردهای نوین مدیریت استراتژیک (با معرفی استراتژیست‌های برتر جهان و مراکز پرورش استراتژیست)
نويسنده:اسماعیل ملک‌اخلاق ؛ نويسنده:محمد طالقانی ؛ نويسنده:مهران مهدی‌زاده - الوند پویان - دیویی: 658.4012 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 8 -82-5054-600-978 انتخاب
8- برنامه‌ریزی استراتژیک (راهنمای عمل)
نويسنده:جعفر اکبری - ارغنون،ثمره - دیویی: 658.4012 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 1 -31-6800-964-978 انتخاب
9- مدیریت استراتژیک با تاکید بر ارزیابی استراتژیک
نويسنده:محمدحامد رسول‌اف - کلک سیمین - دیویی: 658.4012 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300000 ریال - 2 -59-7506-600-978 انتخاب
10- برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری در سطوح بنگاهی و فرابنگاهی
نويسنده:نیما گروسی‌مختارزاده ؛ ويراستار:فاطمه جهانگیری - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - دیویی: 658.514 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 360000 ریال - 1 -7336-03-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8