لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (6)
تالیف (16)
ترجمه (5)
تهران (14)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آرتروز و درمان
نويسنده:عصمت حیدری‌نظرمطلق - تالیف - دیویی: 616.722 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 120000 ریال - 1 -1-98540-600-978 انتخاب
2- درمان آرتروز
نويسنده:کوشیار کریمی‌طاری ؛ ويراستار:ناصر پرهیزکار - نشر ژرف - دیویی: 616.72206 - 126 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 12000 ریال - 9 -54-6536-964 انتخاب
3- آرتروز (آرتراتیس)
نويسنده:جلال عصار - انسان برتر - دیویی: 616.722 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 50000 ریال - 5 -29-6488-600-978 انتخاب
4- آرتروز درمان‌پذیر است
نويسنده:پاوو ایرولا ؛ زيرنظر:محمود کلباسی ؛ مترجم:رسول مجتبی‌پور - آتروپات کتاب،آموزه - دیویی: 616.722 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 9000 ریال - 8 -7-91663-964 انتخاب
5- پیشگیری و درمان آرتروز
نويسنده:مریم اطاری ؛ نويسنده:اعظم اطاری ؛ زيرنظر:مرتضی میرزاده - کتاب درمانی - دیویی: 616.722 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 6500 ریال - 7 -25-7108-964 انتخاب
6- پیشگیری و درمان آرتروز
نويسنده:مریم اطاری ؛ نويسنده:اعظم اطاری ؛ زيرنظر:مرتضی میرزاده - کتاب درمانی - دیویی: 616.722 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 14000 ریال - 6 -25-7108-964-978 انتخاب
7- بیماری شایع (آرتروز)
نويسنده:عصمت حیدری‌نظرمطلق - یاد عارف - دیویی: 616.722 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 30000 ریال - 3 -91-7667-964-978 انتخاب
8- پیشگیری و درمان آرتروز
نويسنده:مریم اطاری ؛ نويسنده:اعظم اطاری ؛ زيرنظر:مرتضی میرزاده - کتاب درمانی - دیویی: 616.722 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 7000 ریال - 7 -25-7108-964 انتخاب
9- درمان آرتروز
نويسنده:کوشیار کریمی‌طاری - نشر ژرف - دیویی: 616.72206 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 9000 ریال - 9 -54-6536-964 انتخاب
10- انواع آرتروز و راه‌های درمان
گردآورنده:سیدبردیا بروجردی ؛ گردآورنده:پوریا پارسامهر ؛ ويراستار:راضیه جوهریان - امیرفدک - دیویی: 616.722 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 400000 ریال - 8 -04-6521-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3