لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(55)
چاپ مجدد (68)
تالیف (68)
ترجمه (55)
تهران (113)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (20)

تعداد یافت شده (123) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تجارت بین‌الملل: نظریه‌ها و سیاستهای بازرگانی
نويسنده:سیدجواد پورمقیم - نشر نی - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1385 - 2200 نسخه - 18000 ریال - 6 -037-312-964 انتخاب
2- اقتصاد بین‌الملل (2) (مالیه بین‌الملل)
نويسنده:سیدجواد پورمقیم - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 526 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 32500 ریال - 0 -771-459-964 انتخاب
3- اقتصاد بین‌الملل (1): تجارت بین‌الملل
نويسنده:سیدجواد پورمقیم - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 672 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 31000 ریال - 0 -771-459-964 انتخاب
4- حقوق تجارت بین‌الملل
نويسنده:کلایو.ام. اشمیتوف ؛ مترجم:بهروز اخلاقی ؛ مترجم:فرهاد امام - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 702 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 350 نسخه - 320000 ریال - 9 -365-459-964-978 انتخاب
5- کشورهای در حال توسعه و سازمان جهانی تجارت (گات) فرصت‌ها و چالشها
نويسنده:آر. اگوسین ؛ مترجم:احمد یزدان‌پناه ؛ مترجم:سیف‌الله صادقی‌یارندی - موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 1000 نسخه - 5000 ریال - 4 -004-469-964 انتخاب
6- حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری
نويسنده:آندریاس لوونفلد ؛ مترجم:محمدجعفر قنبری‌جهرمی - جنگل،جاودانه - 282 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 3 -790-981-964-978 انتخاب
7- اقتصاد بین‌الملل: تجارت بین‌الملل، مالیه بین‌الملل (بازرگانی بین‌الملل)
نويسنده:طهماسب محتشم‌دولتشاهی - پشوتن - 326 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1385 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 964-7136-34-X انتخاب
8- جهانی‌ شدن و پیامدهای ناگوار آن
نويسنده:جوزف‌ای. استیگلیتس ؛ مترجم:محمدرضا باوفا - امیرکبیر - 246 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 5 -1023-00-964 انتخاب
9- International trade law
ويراستار:Daniel Bethlehem ؛ ويراستار:Ronald McRae ؛ ويراستار:Rodney Neufeld - خرسندی - 804 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 100 نسخه - 700000 ریال - انتخاب
10- حقوق معاملات بین‌المللی: مقدمه‌ای بر حقوق تجارت بین‌المللی، قراردادهای بیع بین‌المللی و عدم ایفای تعهدات
نويسنده:ریچارد شیفر ؛ نويسنده:فیلیبرتو آگوستی ؛ نويسنده:لیوشن‌ج. دوگ - تی‌آرا - 158 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 110000 ریال - 7 -62-7910-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13