لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(56)
چاپ مجدد (69)
تالیف (69)
ترجمه (56)
تهران (115)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (21)

تعداد یافت شده (125) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن مشتمل بر: قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22، ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - 184 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 7 -56-7434-600-978 انتخاب
2- برنامه‌های مدرن گمرک در قرن 21: برنامه مدیریت ریسک هوشمند (IRM)، برنامه فعالان اقتصادی مجاز (AEO)، برنامه حسابرسی پس از ...
نويسنده:محمد یوسفی - دارا - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 5 -4-96963-600-978 انتخاب
3- قرارداد فاکتورینگ: ماهیت حقوقی عاملیت بین‌المللی از منظر حقوق ایران
نويسنده:مصطفی نصیری ؛ نويسنده:رقیه ملازهی ؛ نويسنده:عبدالکریم اوزمانی - اندیشه ارشد - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100 نسخه - 80000 ریال - 5 -0-97061-600-978 انتخاب
4- جهانی‌سازی و مسائل آن
نويسنده:جوزف‌ای. استیگلیتس ؛ مترجم:حسن گلریز - نشر نی - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1394 - 250 نسخه - 180000 ریال - 2 -687-312-964-978 انتخاب
5- مقررات دسترسی به بازار محصولات کشاورزی در موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت و اثرات آن بر ...
نويسنده:اکبر کمیجانی - وزارت جهاد کشاورزی، موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی - 472 صفحه - وزیری (شومیز) - 2200 نسخه - 25000 ریال - 8 -10-5549-964 انتخاب
6- یک جهان: اخلاق جهانی شدن
نويسنده:پیتر سینگر ؛ مترجم:محمد آزاده ؛ ويراستار:لیدا کاووسی - نشر نی - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1650 نسخه - 46000 ریال - 0 -038-185-964-978 انتخاب
7- اقتصاد بین‌الملل: تجارت بین‌الملل، مالیه بین‌الملل (بازرگانی بین‌الملل)
نويسنده:طهماسب محتشم‌دولتشاهی - پشوتن - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1388 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 4 -33-7136-964-978 انتخاب
8- حقوق تجارت بین‌الملل
نويسنده:کلایو.ام. اشمیتوف ؛ مترجم:بهروز اخلاقی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 706 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 1000 نسخه - 103000 ریال - 9 -365-459-964-978 انتخاب
9- مدیریت خرید، مدیریت انبارداری و توزیع: اصول و مفاهیم کاربردی صادرات و واردات
نويسنده:غلامعلی مسرور - علم و دانش - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 8 -26-6310-600-978 انتخاب
10- حقوق بازرگانی بین‌الملل "کاربردی"
نويسنده:داود درون‌پرور ؛ نويسنده:مهدی زری‌باف ؛ ويراستار:داود ایلکا - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 28000 ریال - 9 -5-94985-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13