لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(61)
چاپ مجدد (75)
تالیف (76)
ترجمه (60)
تهران (124)
شهرستان (12)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (25)

تعداد یافت شده (136) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آمار ترانزیت خارجی کشور در هشت ماهه اول سال 1382
تهيه كننده:عذرا طبیب‌زاده - وزارت جهاد کشاورزی، موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی - دیویی: 382 - 4 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - انتخاب
2- اقتصاد بین‌الملل (تجارت و مالیه بین‌الملل)
نويسنده:علیرضا رحیمی‌بروجردی ؛ ويراستار:عادله مشایخی ؛ ويراستار:مریم ربانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 337 - 704 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 590000 ریال - 9 -587-530-964-978 انتخاب
3- Contractual certainty in international trade: empirical studies and theoretical debates on institutional support for ...
نويسنده:Volkmar Gessner - خرسندی - دیویی: 343.087 - 370 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 350000 ریال - انتخاب
4- حقوق بین‌الملل اقتصادی
نويسنده:آندریاس‌اف لونفلد ؛ مترجم:محمد حبیبی‌مجنده - جنگل،جاودانه - دیویی: 341.75 - 946 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1395 - 400000 ریال - 1 -778-981-964-978 انتخاب
5- حقوق تجارت بین‌الملل
نويسنده:اولیویه کاشکار ؛ مترجم:رسول رضایی - مهر و ماه نو،موسسه مهر تابان عدالت - دیویی: 343.087 - 494 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 70000 ریال - 0 -04-5799-600-978 انتخاب
6- تجارت بین‌الملل: نظریه‌ها و سیاستهای بازرگانی
نويسنده:سیدجواد پورمقیم - نشر نی - دیویی: 382.3 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1385 - 18000 ریال - 6 -037-312-964 انتخاب
7- حقوق تجارت بین‌الملل
نويسنده:کلایو.ام. اشمیتوف ؛ مترجم:بهروز اخلاقی ؛ مترجم:فرهاد امام - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 343.41087 - 612 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 140000 ریال - 2 -364-459-964-978 انتخاب
8- بازرسی فنی کالا
نويسنده:فاخر عبدالخانی - کردگار - دیویی: 620.0044 - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 150000 ریال - 3 -011-281-600-978 انتخاب
9- اقتصاد بین‌الملل (1): تجارت بین‌الملل
نويسنده:سیدجواد پورمقیم - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 337 - 672 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 31000 ریال - 0 -771-459-964 انتخاب
10- حقوق بین‌الملل اقتصادی
نويسنده:آیگناتس زایدل ؛ مترجم:سیدقاسم زمانی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - دیویی: 341.75 - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 120000 ریال - 9 -018-475-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14