لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(58)
چاپ مجدد (73)
تالیف (72)
ترجمه (59)
تهران (121)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (24)

تعداد یافت شده (131) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه روشهای بازرگانی بین المللی INCOTERMS
- سازمان صنایع ملی ایران، معاونت بازرگانی - دیویی: 380.10601 - 75 صفحه - چاپ 1 سال 1364 - انتخاب
2- International trade & business law annual
ويراستار:Roger.E Jones ؛ ويراستار:Gabriel Moens - خرسندی - دیویی: 341.754 - 456 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100 نسخه - 430000 ریال - انتخاب
3- Research handbook in international economic law
نويسنده:Andrew T. Guzman ؛ نويسنده:Alan O. Sykes - خرسندی - دیویی: 343.07 - 634 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 350000 ریال - انتخاب
4- تجارت بین‌الملل: نظریه‌ها و سیاستهای بازرگانی
نويسنده:سیدجواد پورمقیم - نشر نی - دیویی: 382.3 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1384 - 1650 نسخه - 16000 ریال - 6 -037-312-964 انتخاب
5- حقوق بین‌الملل اقتصادی
نويسنده:آیگناتس زایدل ؛ نويسنده:هومن فلدرن ؛ مترجم:سیدقاسم زمانی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - دیویی: 341.75 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 2000 نسخه - 38000 ریال - 4 -0-92463-964 انتخاب
6- جهانی‌سازی و مسائل آن
نويسنده:جوزف‌ای. استیگلیتس ؛ مترجم:حسن گلریز - نشر نی - دیویی: 337 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1393 - 150 نسخه - 176000 ریال - 2 -687-312-964-978 انتخاب
7- حقوق بین‌الملل اقتصادی
نويسنده:آندریاس‌اف لونفلد ؛ مترجم:محمد حبیبی‌مجنده - جنگل،جاودانه - دیویی: 341.75 - 946 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1395 - 500 نسخه - 400000 ریال - 1 -778-981-964-978 انتخاب
8- اقتصاد بین‌الملل (تجارت و مالیه بین‌الملل)
نويسنده:علیرضا رحیمی‌بروجردی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 337 - 720 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 500 نسخه - 275000 ریال - 9 -587-530-964-978 انتخاب
9- حقوق تجارت بین‌الملل
نويسنده:کلایو.ام. اشمیتوف ؛ مترجم:بهروز اخلاقی ؛ مترجم:فرهاد امام - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 343.41087 - 578 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 500 نسخه - 200000 ریال - 2 -364-459-964-978 انتخاب
10- مجوزها و محدودیت‌های وارداتی و صادراتی کشور: با نگاهی به الزامات و مقررات سازمان جهانی تجارت (WTO)
نويسنده:زهرا عباسی - موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی - دیویی: 382 - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 300 نسخه - 60000 ریال - 9 -405-469-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14