لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(55)
چاپ مجدد (68)
تالیف (68)
ترجمه (55)
تهران (113)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (20)

تعداد یافت شده (123) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حقوق تجارت بین‌الملل
نويسنده:کلایو.ام. اشمیتوف ؛ مترجم:بهروز اخلاقی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 708 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 500 نسخه - 165000 ریال - 9 -365-459-964-978 انتخاب
2- جهانی‌سازی و مسائل آن
نويسنده:جوزف‌ای. استیگلیتس ؛ مترجم:حسن گلریز - نشر نی - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1393 - 150 نسخه - 176000 ریال - 2 -687-312-964-978 انتخاب
3- Contractual certainty in international trade: empirical studies and theoretical debates on institutional support for ...
نويسنده:Volkmar Gessner - خرسندی - 370 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100 نسخه - 350000 ریال - انتخاب
4- حقوق تجارت بین‌الملل
نويسنده:کلایو.ام. اشمیتوف ؛ مترجم:بهروز اخلاقی ؛ مترجم:فرهاد امام - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 578 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 500 نسخه - 195000 ریال - 2 -364-459-964-978 انتخاب
5- مقررات دسترسی به بازار محصولات کشاورزی در موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت و اثرات آن بر ...
نويسنده:اکبر کمیجانی - وزارت جهاد کشاورزی، موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی - 472 صفحه - وزیری (شومیز) - 2200 نسخه - 25000 ریال - 8 -10-5549-964 انتخاب
6- ایجاد استراتژی کسب و کار و زنجیره تامین
نويسنده:دیوید‌فردریک راس ؛ مترجم:مهدی آقاجانی ؛ مترجم:علی آقاجانی - دیموند بلورین - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 7 -10-8808-600-978 انتخاب
7- قواعد مبداء Rules of origin کاربرد در واردات و صادرات
نويسنده:رضا بنایی - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 46 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 6 -304-468-964-978 انتخاب
8- اقتصاد بین‌الملل: تجارت بین‌الملل، مالیه بین‌الملل (بازرگانی بین‌الملل)
نويسنده:طهماسب محتشم‌دولتشاهی - پشوتن - 326 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1385 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 964-7136-34-X انتخاب
9- حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری
نويسنده:آندریاس لوونفلد ؛ مترجم:محمدجعفر قنبری‌جهرمی - جنگل،جاودانه - 284 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 3 -790-981-964-978 انتخاب
10- جهانی‌سازی و مسائل آن
نويسنده:جوزف‌ای. استیگلیتس ؛ مترجم:حسن گلریز - نشر نی - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1650 نسخه - 25000 ریال - 0 -687-312-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13