لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(58)
چاپ مجدد (74)
تالیف (72)
ترجمه (60)
تهران (122)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (24)

تعداد یافت شده (132) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تجارت بین‌الملل: نظریه‌ها و سیاستهای بازرگانی
نويسنده:سیدجواد پورمقیم - نشر نی - دیویی: 382.3 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 19 سال 1393 - 3000 نسخه - 76000 ریال - 6 -037-312-964 انتخاب
2- جهانی‌سازی و مسائل آن
نويسنده:جوزف‌ای. استیگلیتس ؛ مترجم:حسن گلریز - نشر نی - دیویی: 337 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1394 - 250 نسخه - 180000 ریال - 2 -687-312-964-978 انتخاب
3- اقتصاد بین‌الملل (تجارت و مالیه بین‌الملل)
نويسنده:علیرضا رحیمی‌بروجردی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 337 - 720 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 9 -587-530-964-978 انتخاب
4- حقوق تجارت بین‌الملل
نويسنده:کلایو.ام. اشمیتوف ؛ مترجم:بهروز اخلاقی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 343.41087 - 706 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 500 نسخه - 225000 ریال - 9 -365-459-964-978 انتخاب
5- دولت الکترونیک و خط مشی امنیت و تسهیل تجارت فرامرزی
نويسنده:علی بعیدی‌مفردنیا - دارا - دیویی: 352.3802854678 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 3 -18-9885-600-978 انتخاب
6- تجارت بین‌الملل: نظریه‌ها و سیاستهای بازرگانی
نويسنده:سیدجواد پورمقیم - نشر نی - دیویی: 382.3 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1378 - 2200 نسخه - 8500 ریال - 6 -037-312-964 انتخاب
7- اقتصاد بین‌الملل: تجارت بین‌الملل، مالیه بین‌الملل (بازرگانی بین‌الملل)
نويسنده:طهماسب محتشم‌دولتشاهی - پشوتن - دیویی: 337 - 326 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1385 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 964-7136-34-X انتخاب
8- تجارت بین‌الملل: نظریه‌ها و سیاستهای بازرگانی
نويسنده:سیدجواد پورمقیم - نشر نی - دیویی: 382.3 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1386 - 2200 نسخه - 25000 ریال - 6 -037-312-964 انتخاب
9- حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری
نويسنده:آندریاس لوونفلد ؛ مترجم:محمدجعفر قنبری‌جهرمی - جنگل،جاودانه - دیویی: 343.07 - 284 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 3 -790-981-964-978 انتخاب
10- اقتصاد بین‌الملل (2) (مالیه بین‌الملل)
نويسنده:سیدجواد پورمقیم - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 337 - 526 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 500 نسخه - 175000 ریال - 3 -042-530-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14