لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(79)
چاپ مجدد (61)
تالیف (140)
ترجمه (0)
تهران (136)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (140) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه قوانین، دستورالعملها، ضوابط و بخشنامه‌ها در رابطه با صادرات و واردات (فصلنامه زمستان 1382)
به‌اهتمام:ابوالفضل محمدی ؛ ويراستار:سیدمنصور موسوی‌خلیق - نشر قانون - دیویی: 343.55087 - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 25000 ریال - 8 -40-6140-964 انتخاب
2- Transit; regulatory frameworks and executive procedures in Islamic republic of Iran
- بهنامی - دیویی: 343.55093 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 15000 ریال - 8 -17-7044-964 انتخاب
3- قانون امور گمرکی
تدوين:سیدرضا موسوی - هزار رنگ - دیویی: 343.55056 - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 130000 ریال - 5 -04-8847-600-978 انتخاب
4- نظام حقوقی حاکم بر تجارت بین‌الملل کالاها و مواد هسته‌ای
نويسنده:ارحام هاشم‌پور - خرسندی - دیویی: 341 - 306 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 160000 ریال - 4 -244-114-600-978 انتخاب
5- مجموعه قوانین، دستورالعمل‌ها، ضوابط و بخشنامه‌ها در رابطه با صادرات و واردات (فصلنامه زمستان 1376)
به‌اهتمام:محسن ابراهیمی ؛ به‌اهتمام:ایرج زینال‌زاده ؛ به‌اهتمام:ابوالفضل محمدی - قانون - دیویی: 343.55087 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 10000 ریال - 5 -02-6140-964 انتخاب
6- حقوق بازرگانی بین‌المللی
نويسنده:مسعود طارم‌سری - موسسه چاپ و نشر بازرگانی - دیویی: 341.754 - 326 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1389 - 60000 ریال - 6 -023-468-964-978 انتخاب
7- حقوق گمرکی
نويسنده:سعیده غیب‌غلامی - مجمع علمی و فرهنگی مجد - دیویی: 343.55056 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 170000 ریال - 8 -360-193-600-978 انتخاب
8- قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1391/12/6 هیات وزیران...
نويسنده:رضا بنائی - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - دیویی: 343.55056 - 210 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 100000 ریال - 2 -344-468-964-978 انتخاب
9- مجموعه قوانین، دستورالعملها، ضوابط و بخشنامه‌ها در رابطه با صادرات و واردات (فصلنامه تابستان 1385)
به‌اهتمام:ابوالفضل محمدی ؛ ويراستار:سیدمنصور موسوی‌خلیق - نشر قانون - دیویی: 343.55087 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 30000 ریال - 3 -65-6140-964 انتخاب
10- ضوابط قرنطینه محصولات کشاورزی و دامی
گردآورنده:فاضل ظهراب‌پور - موسسه انتشارات توسعه روابط تجاری - دیویی: 343.55087 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 10000 ریال - 9 -17-7087-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14