لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (36)
تالیف (54)
ترجمه (0)
تهران (50)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (54) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ناگفته‌های جنگ: خاطرات سپهبد شهید علی صیاد شیرازی
تدوين:احمد دهقان - سوره مهر - دیویی: 955.0843 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 17 سال 1393 - 119000 ریال - 7 -154-175-600-978 انتخاب
2- آزادی خرمشهر (خاطرات سپهبد شهید علی صیادشیرازی)
تدوين:احمد دهقان - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.0843 - 38 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3 -379-506-964-978 انتخاب
3- امیر دلاور
گردآورنده:امیرحسین انبارداران - نشر شاهد - دیویی: 955.0843092 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 4500 ریال - 7 -29-7691-964 انتخاب
4- خاطرات امیر شهید سپهبد صیاد شیرازی
تدوين: مرکز اسناد انقلاب اسلامی ؛ ويراستار:میترا بابک - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0843092 - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 5000 ریال - 3 -23-6196-964 انتخاب
5- آزادی خرمشهر (خاطرات سپهبد شهید علی صیادشیرازی)
تدوين:احمد دهقان - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.0843 - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 20000 ریال - 3 -379-506-964-978 انتخاب
6- خاطرات سالهای نبرد: خاطرات شهید علی صیاد شیرازی
گردآورنده:محسن مومنی - سوره مهر،نشر شاهد - دیویی: 955.0843 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 7000 ریال - 964-471-542-X انتخاب
7- یادگاران: کتاب صیاد شیرازی
نويسنده:رضا رسولی - روایت فتح - دیویی: 955.0843092 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 11000 ریال - 7 -18-5182-600-978 انتخاب
8- امیر دلاور
گردآورنده:امیرحسین انبارداران - نشر شاهد - دیویی: 955.0843092 - 96 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 7000 ریال - 7 -29-7691-964 انتخاب
9- یادگاران: کتاب صیاد شیرازی
نويسنده:رضا رسولی - روایت فتح - دیویی: 955.0843092 - 102 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 7000 ریال - 7 -28-7529-964 انتخاب
10- ناگفته‌های جنگ: خاطرات سپهبد شهید علی صیاد شیرازی
تدوين:احمد دهقان - سوره مهر - دیویی: 955.0843 - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1391 - 72000 ریال - 7 -154-175-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6