لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (2)
تالیف (6)
ترجمه (6)
تهران (9)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مفاهیم پایه پرستاری (فرآیند، بررسی وضعیت، بهداشت، تفکر انتقادی، پرستاری جامعه‌نگر و مبتنی بر شواهد)
نويسنده:جنیس‌ال. هینکل ؛ نويسنده:کری‌اچ چیویر ؛ مترجم:شاهرخ علی‌نیا - جامعه‌نگر - دیویی: 610.73 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 114000 ریال - 2 -310-101-600-978 انتخاب
2- پرستاری سلامت: جامعه / فرد و خانواده / محیط: قابل استفاده برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری
نويسنده:فائزه صحبایی ؛ گردآورنده:مریم امجدی - حیدری - دیویی: 610.7343 - 428 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 70000 ریال - 7 -71-7815-600-978 انتخاب
3- خلاصه دروس پرستاری بهداشت جامعه لانکستر (1 - 2 - 3)
نويسنده:علی دهقانی ؛ نويسنده:فاطمه مهرآور ؛ نويسنده:گلبهار آخوندزاده - حکیم هیدجی،نقش اندیشه - دیویی: 610.7343 - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 230000 ریال - 3 -82-6685-600-978 انتخاب
4- مفاهیم پایه در پرستاری: بررسی وضعیت سلامت، آموزش بهداشت، تفکر انتقادی، ...
نويسنده:جنیس‌ال. هینکل ؛ مترجم:پروانه وصلی - اندیشه رفیع - دیویی: 617.0231 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 2 -779-987-964-978 انتخاب
5- پرستاری سلامت جامعه
نويسنده:مارشا استن‌هوپ ؛ نويسنده:جنت لنکستر ؛ مترجم:عزیزاله اربابی‌سرجو - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - دیویی: 610.7343 - 784 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 680000 ریال - 3 -5189-10-964-978 انتخاب
6- پرستاری و بهداشت محیط
نويسنده:وحیده حسینی - جامعه‌نگر - دیویی: 610.7343 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 119000 ریال - 4 -415-101-600-978 انتخاب
7- پرستاری سلامت جامعه
نويسنده:مارشا استن‌هوپ ؛ نويسنده:جنت لنکستر ؛ مترجم:شایسته صالحی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - دیویی: 610.7343 - 812 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 910000 ریال - 6 -5542-10-964-978 انتخاب
8- مفاهیم پایه (فرآیند، بررسی وضعیت، بهداشت، تفکر انتقادی، پرستاری جامعه‌نگر و مبتنی بر شواهد)
نويسنده:جنیس‌ال. هینکل ؛ نويسنده:کری‌اچ. چیور ؛ نويسنده:سوزان‌سی.‌اوکانل اسملتزر - جامعه‌نگر - دیویی: 617.0231 - 106 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 159000 ریال - 0 -653-101-600-978 انتخاب
9- پرستاری و بهداشت محیط: مطابق سرفصل وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس ...
نويسنده:علی دشتگرد ؛ نويسنده:زهره برزگری‌اسفدن ؛ مقدمه:عباس حیدری - بشری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند - دیویی: 610.7343 - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 160000 ریال - 7 -487-399-964-978 انتخاب
10- پرستاری سلامت: جامعه / فرد و خانواده / محیط: قابل استفاده برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری
نويسنده:فائزه صحبایی ؛ گردآورنده:مریم امجدی - حیدری - دیویی: 610.7343 - 426 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 349000 ریال - 7 -71-7815-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2