لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(265)
چاپ مجدد (387)
تالیف (650)
ترجمه (2)
تهران (420)
شهرستان (232)
كودك و نوجوان (194)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (652) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گل‌واژه‌ها (شرحی بر ضرب‌المثل‌های فارسی)
تهيه و تنظيم:الهام کریمی - آوینا،رانکوه،ساحل گیسوم - دیویی: 398.9 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 25000 ریال - 8 -54-2563-964-978 انتخاب
2- امثال و حکم
نويسنده:علی‌اکبر دهخدا - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 398.9 - 544 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 17 سال 1390 - 7 -0323-00-964-978 انتخاب
3- قصه‌های امثال و حکم دهخدا
نويسنده:علی‌اکبر دهخدا ؛ بازنويسي:رضا شیرازی ؛ تصويرگر:مرتضی امین - پیام محراب - دیویی: 398.9 - 136 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 120000 ریال - 1 -071-181-964-978 انتخاب
4- ضرب‌المثلهای معروف ایران
نويسنده:مهدی سهیلی - گل‌آرا - دیویی: 398.9 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 35000 ریال - 9 -7-94310-964-978 انتخاب
5- داستان‌هایی از ضرب‌المثل‌های معروف ایرانی و بعضی از معروف‌ترین آن‌ها
نويسنده:شیما عابدنیا ؛ ويراستار:مریم زری‌باف - استادان قلم - دیویی: 398.9 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 50000 ریال - 5 -37-6201-600-978 انتخاب
6- قصه ما مثل شد: صد و ده قصه مثل برای نوجوانان
نويسنده:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:محمدحسین صلواتیان - به نشر، کتابهای پروانه - دیویی: 398.209 - 116 صفحه - (در5جلد ) - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 13000 ریال - 4 -0955-02-964-978 انتخاب
7- قصه ما مثل شد: صد و ده قصه مثل برای نوجوانان
نويسنده:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:محمدحسین صلواتیان - به نشر، کتابهای پروانه - دیویی: 398.209 - 116 صفحه - (در5جلد ) - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 4 -0955-02-964-978 انتخاب
8- قصه ما مثل شد: دویست و بیست قصه مثل برای نوجوانان مجموعه دوم
نويسنده:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:محمدحسین صلواتیان - به نشر، کتابهای پروانه - دیویی: 398.209 - 120 صفحه - جلد 9 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 120000 ریال - 2 -3031-02-964-978 انتخاب
9- فوت کوزه‌گری: مثل‌های فارسی و داستان‌های آن
نويسنده:مصطفی رحماندوست ؛ نويسنده:متین پدرامی ؛ نويسنده:مرجان کشاورزی‌آزاد - مدرسه - دیویی: 398.9 - 602 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 90000 ریال - 4 -812-385-964-978 انتخاب
10- رطب خورده منع رطب چون کند
بازنويسي:محمدعلی کاویانی ؛ نقاش:سمانه کاویانی - بسیط - دیویی: 398.2 - 8 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 ریال - 5 -1-96128-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 66