لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(595)
چاپ مجدد (263)
تالیف (514)
ترجمه (344)
تهران (671)
شهرستان (187)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (54)

تعداد یافت شده (858) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مشکلات رفتاری در سازمان: راهنمایی و ارائه فنون کاربردی و ضروری در برخورد با مشکلات رفتاری رایج در سازمان‌ها و محل کار
نويسنده:آنجلینا بادن ؛ مترجم:علی دنیا‌دیده ؛ ويراستار:مهران حمزه‌گودرزی - اندیشه آریا - دیویی: 658.3 - 66 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 18000 ریال - 0 -42-6669-964-978 انتخاب
2- مدیر یک دقیقه‌ای
نويسنده:کنت‌اچ. بلانچارد ؛ نويسنده:اسپنسر جانسون ؛ مترجم:محمدعلی عزیزی - رویای سبز - دیویی: 658.0019 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 50000 ریال - 3 -99-7626-600-978 انتخاب
3- مدیریت منابع انسانی
نويسنده:عبدالله توکلی ؛ ويراستار:سعیدرضا علی‌عسکری - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - دیویی: 658.301 - 214 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 95000 ریال - 0 -81-5486-600-978 انتخاب
4- استراتژی‌های توانمندسازی کارکنان
نويسنده:مهرانگیز حق‌گو ؛ نويسنده:مجتبی کفاشی - گروه آموزشی مدرس،سنجش و دانش - دیویی: 658.314 - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 250000 ریال - 2 -014-216-622-978 انتخاب
5- بزرگترین اصل مدیریت در دنیا
نويسنده:مایکل لوبوف ؛ مترجم:مهدی ایران‌نژاد‌پاریزی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 658.3 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 12000 ریال - 1 -29-5760-964 انتخاب
6- اصول سرپرستی
نويسنده:سیده‌جمیله مدرسی‌سریزدی - ترمه - دیویی: 658.3045 - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1395 - 120000 ریال - 5 -053-978-964-978 انتخاب
7- مدیریت توانمندسازی
نويسنده:احمد شیب‌الحمدی ؛ نويسنده:محمدجواد همتیان ؛ نويسنده:امیر خادم - شریف‌زاده - دیویی: 658.314 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 250000 ریال - 1 -04-8481-600-978 انتخاب
8- مدیریت رفتار سازمانی
نويسنده:داریوش بداغی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد - دیویی: 658.3 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 250000 ریال - 6 -5539-10-964-978 انتخاب
9- مدیریت منابع انسانی پیشرفته (رویکردها، فرایندها و کارکردها)
نويسنده:عباس عباس‌پور - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 658.301 - 310 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 16000 ریال - 2 -798-459-964 انتخاب
10- مدیریت منابع انسانی پیشرفته
نويسنده:اکبر حسن‌پور ؛ نويسنده:طیبه عباسی - یکان - دیویی: 658.3 - 280 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 60000 ریال - 5 -43-8870-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 86