لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(538)
چاپ مجدد (247)
تالیف (464)
ترجمه (321)
تهران (616)
شهرستان (169)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (47)

تعداد یافت شده (785) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مشارکت و مدیریت مشارکت جو (نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها)
گردآورنده:محمدعلی طوسی - سازمان مدیریت صنعتی - دیویی: 658.3152 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3300 نسخه - 12000 ریال - 964-6175-52-X انتخاب
2- اصول سرپرستی
نويسنده:سیده‌جمیله مدرسی‌سریزدی - ترمه - دیویی: 658.302 - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 2200 نسخه - 28000 ریال - 964-978-053-X انتخاب
3- کاربست تفکر استراتژیک در رهبری منابع انسانی
نويسنده:حمیدرضا خدمتگزار ؛ نويسنده:وحید مجدی ؛ مقدمه: میرسپاسی - مولفین طلایی - دیویی: 658.301 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 7 -836-248-600-978 انتخاب
4- مبانی مدیریت منابع انسانی
نويسنده:سیدمحمد میرکمالی - نشر یسطرون - دیویی: 658.3 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 20000 ریال - انتخاب
5- مقدمه‌ای بر هوش سازمانی و سازمان‌های هوشمند
نويسنده:غلامرضا ملک‌زاده - اسفند - دیویی: 658.31 - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 90000 ریال - 3 -4-94275-600-978 انتخاب
6- منابع انسانی از بیرون به درون: شش شایستگی برای آینده منابع انسانی
نويسنده:دیوید اولریچ ؛ نويسنده:جان یانگر ؛ نويسنده:واینه بروکینکر - نوشناخت - دیویی: 658.3 - 346 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 220000 ریال - 1 -8-93745-964-978 انتخاب
7- بزرگترین اصل مدیریت در دنیا
نويسنده:مایکل لوبوف ؛ مترجم:مهدی ایران‌نژاد‌پاریزی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 658.3 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 1 -29-5760-964 انتخاب
8- اصول ایجاد عشق به کار: چماق و هویج را کنار بگذارید
نويسنده:مارتا‌آی. فینی ؛ مترجم:علی مفتخر ؛ ويراستار:بهاره فیروزه - آسیم - دیویی: 658.3 - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1650 نسخه - 34000 ریال - 0 -484-418-964-978 انتخاب
9- Human resource development: an ESP coursebook
نويسنده:توحید صیامی ؛ نويسنده:مینا ابراهیمی‌اردی - نگین سبلان - دیویی: 658.3 - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 6 -10-7688-600-978 انتخاب
10- مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های پروژه‌محور: چارچوب منابع انسانی چهارگانه
نويسنده:یوناس سودرلوند ؛ مترجم:صیدمهدی ویسه ؛ مترجم:مریم پناهی - هاوار - دیویی: 658.3 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 7 -23-8473-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 79