لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(59)
چاپ مجدد (10)
تالیف (59)
ترجمه (10)
تهران (42)
شهرستان (27)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (69) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تقویت تاب‌آوری خانواده (گذر از سختی‌های زندگی)
نويسنده:فروما والش ؛ مترجم:محسن دهقانی ؛ مترجم:محبوبه خواجه‌رسولی - دانژه - دیویی: 616.89156 - 490 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 200000 ریال - 8 -89-5510-600-978 انتخاب
2- سبک زندگی اسلامی ایرانی
نويسنده:محمود مرادی‌نژاد - سبحان - دیویی: 610 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 5 -70-8827-964-978 انتخاب
3- پرستاری و بهداشت محیط
نويسنده:وحیده حسینی - جامعه‌نگر - دیویی: 610.7343 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 119000 ریال - 4 -415-101-600-978 انتخاب
4- فروپاشی خانواده و آسیب‌شناسی آن
نويسنده:امینه جابر ؛ نويسنده:صالح‌ابراهیم صنیع ؛ نويسنده:عنودبنت‌ثامر آل‌ثانی - نشر احسان - دیویی: 646.89 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 964-356-438-X انتخاب
5- پرستاری سلامت خانواده
نويسنده:فریده ملکشاهی - حیدری - دیویی: 610.7343 - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 179000 ریال - 8 -61-7815-600-978 انتخاب
6- گونه‌شناسی خانواده‌های در معرض خطر
نويسنده:سیده‌خاطره موسوی ؛ نويسنده:مهدی کفاش ؛ نويسنده:حمیدرضا محمدی - کشمر - دیویی: 306.85 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 7 -78-5502-600-978 انتخاب
7- بهداشت روانی
نويسنده:حسنعلی میرزابیگی ؛ نويسنده:فرهاد میرزابیگی - آوامتن - دیویی: 362.2 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 3000 نسخه - 38000 ریال - 8 -14-2673-964-978 انتخاب
8- خانواده موفق
نويسنده:حسنعلی میرزابیگی ؛ نويسنده:محمد هاشمی ؛ ويراستار:محسن باقری - آوامتن - دیویی: 306.85 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 6 -26-6848-600-978 انتخاب
9- بهداشت روانی خانواده
نويسنده:محمدرضا افضل‌نیا ؛ ويراستار:احمد به‌پژوه - نسل نواندیش - دیویی: 158.24 - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 48000 ریال - 964-412-202-X انتخاب
10- بهداشت خانواده محور
نويسنده:سیده‌اشرف حیدری ؛ ويراستار:تکاوش بحرینی - میرشیدا - دیویی: 613.9 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 59000 ریال - 8 -97-5250-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7