لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(39)
چاپ مجدد (32)
تالیف (71)
ترجمه (0)
تهران (60)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (21)

تعداد یافت شده (71) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مردم‌نگاری خانواده
نويسنده:مرتضی منادی - آوای نور - دیویی: 306.850955 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 120000 ریال - 4 -121-309-600-978 انتخاب
2- خانواده در ایران و اسلام
نويسنده:علیرضا رشیدی - دانشگاه رازی - دیویی: 297.483 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 22000 ریال - 8 -93-9992-964-978 انتخاب
3- جامعه‌شناسی خانواده در اسلام
نويسنده:ابوالحسن بنی‌صدر - نور میثاق - دیویی: 297.4831 - 157 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1358 - 60 ریال - انتخاب
4- خانواده در بحران: کشاکش الگوهای سنت و نوگرایی
نويسنده:محمد سمیعی - اطلاعات - دیویی: 306.85 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 95000 ریال - 8 -945-423-964-978 انتخاب
5- Security and ethics in the Iranian family
- نهاد ریاست جمهوری، مرکز امور زنان و خانواده - دیویی: 306.850955 - 156 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 4 -15-5201-600-978 انتخاب
6- نهاد خانواده در اسلام و ایران
نويسنده:سعید عبدالملکی ؛ ويراستار:عبدالله معتمدی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.4831 - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 85000 ریال - 0 -0095-14-964-978 انتخاب
7- چالش‌های خانواده ایرانی
نويسنده:ابراهیم اصلانی - قو - دیویی: 306.850955 - 104 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 10000 ریال - 8 -054-156-964-978 انتخاب
8- خانواده، جمعیت و تنظیم خانواده: مطابق سرفصل‌های تعیین شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی ...
نويسنده:ایوب سهرابی - نشر اختر - دیویی: 363.960955 - 202 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1386 - 20000 ریال - 8 -15-6756-964 انتخاب
9- ازدواج و خانواده در ایران
نويسنده:منوچهر محسنی ؛ نويسنده:ابوالقاسم پوررضا - یادداشت - دیویی: 306.810955 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 160000 ریال - 0 -46-6297-600-978 انتخاب
10- خانواده‌ی مشرقی
نويسنده:افسانه حجازی‌فر - ایران‌ جام - دیویی: 306.850955 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 60000 ریال - 8 -51-8379-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8