لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (36)
تالیف (20)
ترجمه (28)
تهران (45)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (48) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شفای کودک درون
نويسنده:لوشیا کاپاچیونه ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 230 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1385 - 25000 ریال - 964-6743-65-X انتخاب
2- شفای کودک درون
نويسنده:لوشیا کاپاچیونه ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 230 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1386 - 29000 ریال - 964-6743-65-X انتخاب
3- نقاشی کودکان: کاربرد تست ترسیم خانواده در کلینیک
نويسنده:لوئیز کرمن ؛ مترجم:پریرخ دادستان ؛ مترجم:محمود منصور - رشد - دیویی: 155.4 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1396 - 150000 ریال - 5 -67-6115-964 انتخاب
4- تحلیل نقاشی کودکان: تحلیل معانی رمزی و عناصر نقاشی (آزمون خانه، درخت، شخص، آزمون آدمک رنگی، آزمون ترسیم خانواده)
نويسنده:مهناز حاجلو - قصیده - دیویی: 155.4 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 36000 ریال - 5 -84-5629-964-978 انتخاب
5- نقاشی کودکان: کاربرد تست ترسیم خانواده در کلینیک
نويسنده:لوئیز کرمن ؛ مترجم:پریرخ دادستان ؛ مترجم:محمود منصور - رشد - دیویی: 155.4 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 16000 ریال - 5 -67-6115-964 انتخاب
6- ارزشیابی شخصیت کودکان بر اساس آزمونهای ترسیمی
نويسنده:پریرخ دادستان - رشد - دیویی: 155.4 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1397 - 160000 ریال - 2 -15-6115-964 انتخاب
7- شفای کودک درون
نويسنده:لوشیا کاپاچیونه ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 16000 ریال - 964-6743-65-X انتخاب
8- نقاشی کودکان و مفاهیم آن
نويسنده:آنا اولیوریوفراری ؛ مترجم:عبدالرضا صرافان ؛ ويراستار:نعمت ناظری - دستان - دیویی: 155.4 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1385 - 20000 ریال - 2 -01-6555-964 انتخاب
9- ارزشیابی شخصیت کودکان بر اساس آزمونهای ترسیمی
نويسنده:پریرخ دادستان - رشد - دیویی: 155.4 - 238 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 20000 ریال - 2 -15-6115-964 انتخاب
10- تحلیل نقاشی کودکان: تحلیل معانی رمزی و عناصر نقاشی (آزمون خانه، درخت، شخص، آزمون آدمک رنگی، آزمون ترسیم خانواده)
نويسنده:مهناز حاجلو - قصیده - دیویی: 155.4 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 75000 ریال - 0 -13-5087-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5